Perfekcyjni

Zapewniamy naszym klientom pełne bezpieczeństwo prawne zarówno w ramach stałej obsługi prawnej jak i prowadząc bieżące postępowania sądowe i administracyjne. Dzięki perfekcyjnej znajomości polskiego systemu prawnego posiadamy szeroką wiedzę o potrzebach i sprawach naszych Klientów.

Wszechstronna pomoc

Pomagamy w trakcie postępowań przed sądami, urzędami, organami ścigania, a także oferujemy klientom usługi doradcze, negocjacyjne oraz przy sporządzaniu umów i pism procesowych. Obszary naszej praktyki nastawione są zarówno na obsługę przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Bogate doświadczenie

Nasze działania prawne, są wynikiem naszego ponad 60 letniego doświadczenia i systematycznego śledzenia trendów i praktyki prawa.

Kompleksowa pomoc

Dla kompleksowego spojrzenia na każde zagadnienie. Kancelaria ściśle współpracuje z innymi podmiotami z branży prawnej oraz partnerami pozaprawnymi na terenie całego kraju. Pomoc prawna świadczona jest także w języku angielskim i niemieckim.

Zgrany i doświadczony zespół

NASZE SPECJALIZACJE

NASI PRAWNICY

WYSOKIE KOMPETENCJE

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje klientom kompleksową obsługą prawną świadczoną z największym zaangażowaniem, zapewniając jednocześnie najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązania. Działalność kancelarii obejmuje zarówno pomoc podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym na terenie całego kraju.