ostatnia wola

Co to jest zachowek?

Sprawy spadkowe bywają trudne i skomplikowane, dlatego często w ich przypadku pomoc prawnika, który biegle orientuje się w przepisach spadkowych, okazuje się niezbędna. Wspomniane problemy wynikają ze specyfiki samej sytuacji. Śmierć bliskiej osoby jest zawsze wydarzeniem traumatycznym, któremu towarzyszą ogromne emocje. Niejednokrotnie zdarza się, że po ogłoszeniu spadku spadkobiorcy czują się niesprawiedliwie potraktowani – szczególnie

system elektronicznego dozoru

System dozoru elektronicznego. Na czym polega?

Polskie prawo dopuszcza dwie formy odbywania kary pozbawienia wolności: pobyt w zakładzie karnym, który uznaje się za najsurowszy i najbardziej rygorystyczny rodzaj kary, i dozór elektroniczny. Dzięki drugiemu z nich karę pozbawienia wolności odbywa się w warunkach domowych, a działania skazanego są monitorowane za pomocą specjalnych urządzeń elektronicznych, w tym słynnej obrączki, w której umieszczony

podział majątku

Zasady działu spadku. Co warto wiedzieć?

Śmierć bliskiej osoby to druzgocące przeżycie dla każdego człowieka. W takiej sytuacji formą swego rodzaju pocieszenia, a także sposobem na zarządzenie majątkiem pozostałym po zmarłym, jest spadek – ogół praw, na podstawie których upoważnione do niego osoby stają się posiadaczami zarówno aktywów, jak i długów osoby zmarłej. Zagadnienie to generuje nierzadko wśród spadkobierców liczne problemy

sąd uzna

Jak sporządzić akt oskarżenia?

Akt oskarżenia to bardzo ważny dokument. Zawiera dokładne informacje na temat zarzucanego czynu oraz fakty, które uzasadniają zawartą w nim tezę. W większości wypadków akt oskarżenia wnosi prokurator lub odpowiednio przygotowany adwokat, który działa w naszym imieniu. Wnosząc ten bardzo istotny dokument do sądu, musisz pamiętać, aby zawrzeć w nim wszystkie potrzebne informacje, w innym