Opieka naprzemienna po rozwodzie

Opieka naprzemienna po rozwodzie

Rozwód zmienia wiele kwestii w dotychczasowym życiu byłych małżonków i ich małoletnich dzieci. Po rozwodzie należy uregulować kontakty z dziećmi. W wyroku rozwodowym Sąd ustala wszystkie kwestie dotyczące wspólnych dzieci małżonków. Realizacja opieki na dziećmi mimo równego podziału obowiązków wobec małoletnich, nie znosi obowiązku wspierania małoletnich. To zawsze obciąża zarówno mamę jak i tatę. Dopuszcza

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie a wakacje

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie a wakacje

Rozwód zmienia wiele kwestii w dotychczasowym życiu byłych małżonków i ich małoletnich dzieci. Po rozwodzie należy uregulować kontakty z dziećmi. W wyroku rozwodowym Sąd ustala wszystkie kwestie dotyczące wspólnych dzieci małżonków. Pierwszym krokiem zmierzającym do odpowiedzi na pytanie o wakacjach wspólnych dzieci jest zweryfikowanie treści wyroku rozwodowego. Ponieważ pobyt z dzieckiem za granicą to „istotne

Prawo ojca do opieki nad dzieckiem

Prawo ojca do opieki nad dzieckiem

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do ukończenia pełnoletniości. Przed osiągnięciem przez dziecko 18 roku życia pozostaje ono pod władzą rodzicielską rodziców. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie. Sytuacja ulegnie zmianie tylko wtedy, gdy Sąd ograniczy władzę rodzicielską jednemu z rodziców lub pozbawi jednego z nich władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska

Rozwód z orzeczeniem o winie, a opieka nad dziećmi

Rozwód z orzeczeniem o winie, a opieka nad dziećmi

Decyzja o rozwodzie współmałżonków wiąże się z koniecznością uregulowania wielu spraw. Często zdarza się, że małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. Wobec tego zachodzi konieczność uregulowania kontaktów rodziców z dziećmi. Czy rozwód z orzeczeniem o winie ma wpływ na częstotliwość kontaktów? Czy przy wyłącznej winie jednego z małżonków będzie miał on prawo do kontaktów z dziećmi? Czy

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Rozwód jest jedynym rozwiązaniem prawnym mogącym doprowadzić do zakończenia związku małżeńskiego. Przez pojęcie rozwodu należy rozumieć rozwiązanie istniejącego związku małżeńskiego. Jednym z elementów wyroku rozwodowego jest powierzenie opieki nad dzieckiem. Taki obowiązek umieszczony jest w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zatem gdy Sąd wyda wyrok rozwodowy jednocześnie powierzy opiekę nad dzieckiem jednemu z małżonków. Rozwód

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Dodatkowo przy ustalaniu ich wysokości Sąd bierze pod uwagę kilka różnych kwestii. Między innymi są to możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica. Każda z wyżej wymienionych rzeczy może w czasie ulec zmianie. Jeśli zmienią się potrzeby dziecka, wówczas można wnioskować o podwyższenie alimentów. Zmianę jednakże trzeba odpowiednio uargumentować. Należy

Pozew o alimenty – wzór krok po kroku

Pozew o alimenty – wzór krok po kroku

Według przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka. Ważną kwestią jest fakt, że wskazane dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Sytuacja ta zdarza się jednak niezwykle rzadko. Rodzic, który sprawuje bezpośrednią opiekę na

Alimenty na dziecko – jak uzyskać?

Alimenty na dziecko – jak uzyskać?

Uzyskanie alimentów jest ważnym krokiem dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Niestety proces uzyskiwania alimentów w sądzie może być skomplikowany i czasochłonny. Ważne jest, aby zrozumieć swoje prawa jako rodzica i podjąć niezbędne kroki. W tym artykule przyjrzymy się krokom wymaganym do uzyskania alimentów na rzecz dziecka. Pierwszym krokiem do uzyskania alimentów w sądzie jest złożenie

Kiedy ojciec nie musi płacić alimentów?

Kiedy ojciec nie musi płacić alimentów?

Jeśli obowiązek alimentacyjny względem dziecka został nałożony przez Sąd nie można przestać płacić alimentów. Ku temu muszą wystąpić szczególne przesłanki. Nie jest to również próg osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Najczęściej można przestać płacić alimenty, gdy dziecko się usamodzielni i jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Kiedy ojciec może zakończyć płacenie alimentów na dziecko? Jak długo

Minimalne alimenty na dziecko w 2023 roku

Minimalne alimenty na dziecko w 2023 roku

Czym są alimenty na dziecko i jak wyglądają w 2023 roku? Alimenty to nic innego jak obowiązek. Świadczenie alimentacyjne rodzice lub rodzic dziecka są zobowiązani wypłacać na podstawie wyroku lub orzeczenia sądowego albo porozumienia. Obowiązek alimentacyjny wg definicji zawartej w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym to obowiązek dostarczania środków na utrzymanie. Mowa tu o środkach finansowych