Podział majątku z niepracującą żoną

Podział majątku z niepracującą żoną

Po sprawie rozwodowej do rozstrzygnięcia pozostają kwestie wspólnego majątku. Majątek wspólny małżonków należy podzielić. Co do zasady majątek wspólny dzieli się po połowie. Czy niepracująca żona ma mniejsze udziały w podziale majątku? Z tego artykułu dowiesz się jak wygląda podział majątku z niepracującą żoną. Artykuł dotyczy sytuacji w której małżonkowie nie zawarli tzw. intercyzy czyli

Zdrada a podział majątku

Zdrada a podział majątku

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest zawsze trudną kwestią dla małżonków. Gdy zachodzi jednak taka konieczność ze względu na zdradę męża lub żony wiąże się to z wieloma formalnościami. Po sprawie rozwodowej trzeba jeszcze zająć się podziałem wspólnego majątku. Czy zdrada ma wpływ na podział majątku? Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku Zdrada ma

Ile kosztuje podział majątku?

Ile kosztuje podział majątku?

Podział majątku wspólnego małżonków może być sprawą bardzo kosztowną. Szczególnie, gdy małżonkowie nie są zgodni co do podziału. Wówczas w do takiej sprawy powołuje się biegłego lub biegłych z różnych dziedzin. Podział majątku wspólnego małżonków można podzielić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to umowny podział majątku u notariusza. Drugi z nich to podział majątku

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Podczas trwania związku małżeńskiego zazwyczaj małżonkowie nabywają wspólnie różnego rodzaju ruchomości i nieruchomości. Często są to rzeczy o znacznej wartości takie jak samochód, mieszkanie czy dom. Co dzieje się ze wspólną własnością małżonków, gdy ci zdecydują się na rozwód? Któremu z małżonków – mężowi, czy żonie należy się auto, a któremu mieszkanie? W tym artykule

Podział majątku – od czego zacząć

Podział majątku – od czego zacząć?

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje tzw. wspólność ustawowa. Wspólność ustawowa obejmuje majątek nabyty w czasie trwania małżeństwa. Przedmioty, które zostaną nabyte przez oboje małżonków lub tylko jednego z nich będą od tej pory majątkiem wspólnym. W przypadku rozwodu wspólność majątkowa ustaje. Majątek, który małżonkowie zgromadzili podczas trwania małżeństwa musi zostać podzielony. Jak podzielić

Rozwód z dziećmi

Rozwód w momencie, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, wygląda inaczej niż gdy dzieci nie ma. W szczególności Sąd Okręgowy kieruje się przede wszystkim dobrem małoletnich. W takiej sytuacji często pojawia się konieczność uregulowania takich kwestii jak alimenty, władza rodzicielska czy kontakty z dziećmi po rozwodzie. Wszystkie te okoliczności mają wpływ na przebieg postępowania w

Rozwód - z winą czy bez orzekania o winie?

Rozwód – z winą czy bez orzekania o winie?

Trwałość małżeństwa jest jedną z naczelnych zasad polskiego prawa rodzinnego. Nie wyklucza to jednak rozwiązania małżeństwa. Jednym prawnym sposobem na jego rozwiązanie jest właśnie rozwód orzekany w postępowaniu sądowym. Rozwody możemy podzielić na dwa podstawowe rodzaje, czyli rozwód z orzeczeniem winy i rozwód bez orzekania o winie. Co daje orzeczenie winy? Orzeczenie winy ma fundamentalne

Pozew rozwodowy – jak napisać

Pozew rozwodowy – jak napisać?

Aby otrzymać rozwód należy złożyć pozew rozwodowy do właściwego Sądu Okręgowego. Właściwy Sąd Okręgowy to ten, w którego okręgu ostatnio zamieszkiwali małżonkowie. Rozwód jest postępowaniem procesowym, dlatego rozpoczęcie sprawy rozwodowej rozpoczyna się złożeniem pozwu o rozwód. W procesie występują zatem strony postępowania czyli powód oraz pozwany. Pozew o rozwód jest pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu.

Ile kosztuje rozwód w 2023 roku

Ile kosztuje rozwód w 2023 roku?

Cena sprawy rozwodowej to kwestia bardzo indywidualna. Koszt rozwodu uzależniony jest od wielu czynników. Na cenę rozwodu składa się stopień skomplikowania sprawy, stanowiska stron, ilość zgłaszanych w toku sprawy dowodów, koszty ewentualnej mediacji czy opinii biegłych rzutujące na ostateczny zakres i nakład pracy adwokata na wyjaśnienie i zakończenie sprawy. Jaka jest cena rozwodu? Z tego

Jak się rozwieść Poradnik krok po kroku

Jak się rozwieść? Poradnik krok po kroku

Rozwód jest jedynym rozwiązaniem prawnym mogącym doprowadzić do zakończenia związek małżeński. Rozwód jest orzekany wyrokiem właściwego sądu okręgowego na żądanie obojga małżonków lub jednego z małżonków i po przeprowadzeniu procesu. Przez pojęcie rozwodu należy rozumieć rozwiązanie istniejącego związku małżeńskiego. Jednak w drodze porozumienia małżeńskiego można wypracować wspólne stanowisko małżonków w sprawie rozwodowej w drodze mediacji