Czy pozostawanie pod wpływem narkotyków jest nielegalne?

Czy pozostawanie pod wpływem narkotyków jest nielegalne?

Kary za przestępstwa narkotykowe przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. W Polsce całkowicie nielegalne jest posiadanie narkotyków. Nie można ich również sprzedawać. Ale czy istnieje przepis, który zabrania używania? Czy w Polsce można legalnie palić marihuanę lub zażywać inne narkotyki? Jakie konsekwencje są przewidziane dla osób, które zostaną przyłapane pod wpływem? Z tego artykułu uzyskasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania.

Czy bycie pod wpływem marihuany jest przestępstwem?

Choć bycie pod wpływem narkotyków nie jest karane w Polsce, to jednak może wiązać się z pewnymi negatywnymi konsekwencjami, takimi jak np. utrata prawa jazdy. Dlatego, szczególnie w razie wszczęcia postępowania karnego, warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych. Udzieli on profesjonalnego doradztwa i zapewni skuteczną obronę w przypadku wszczęcia postępowania sądowego.

Jeśli szukasz adwokata od spraw karnych, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Pozostawanie pod wpływem – dowód na posiadanie narkotyków?

Pozostawanie pod wpływem np. marihuany w Polsce nie jest de facto zakazane. Nie istnieje żaden przepis, który mówiłby o tym wprost. Zatem nie ma aktualnie regulacji prawnej, która przydziela karę za bycie pod wpływem narkotyków. Obowiązujące przepisy nie obejmują ścigania osób zażywających dawkę narkotyku. Sąd Najwyższy stwierdził, że samo zażywanie nie jest przez obowiązujące w Polsce przepisy prawa karalne.

Wyrok sądu a pozostawanie pod wpływem

Mając na uwadze stanowisko Sądu Najwyższego można stwierdzić – że zażywanie marihuany nie jest w Polsce nielegalne. Jednakże fakt zażywania nie jest wystarczający do skazania za posiadanie. W konsekwencji spożywanie i pozostawanie pod wpływem narkotyków pozostaje bezkarne. Można zatem wywnioskować, że karalne może być zachowanie, gdy funkcjonariusze Policji ujmą sprawcę wprost na spożywaniu narkotyku. Wówczas będzie to jednoznaczne z posiadaniem. Konsultacja z adwokatem specjalizującym się w prawie karnym może okazać się niezwykle istotna w takiej sytuacji. Adwokat udzieli kompleksowego wsparcia, wyjaśni przepisy dotyczące przestępstw narkotykowych i omówi potencjalne konsekwencje. Dodatkowo, doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie karnym zapewni profesjonalną obronę w przypadku postępowania sądowego. Dzięki jego wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom można uniknąć nieporozumień i skutecznie bronić swoje interesy w procesie sądowym.
Warto podkreślić, że przepisy dotyczące narkotyków mogą być złożone i zmieniać się w czasie. Dlatego też skorzystanie z usług adwokata specjalizującego się w prawie karnym pozwala na uzyskanie aktualnych informacji oraz kompleksowej i profesjonalnej pomocy w takiej sytuacji – dodaje adw. Rafał Szulta.

Artykuł nie stanowi porady prawnej i jest aktualny w dacie jego publikacji.
Masz jeszcze inne pytania odnośnie przestępstw narkotykowych? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.