Handel narkotykami a “zawiasy”

Handel narkotykami a “zawiasy”

W Polsce wszystkie narkotyki co do zasady są nielegalne. Jednocześnie wszystkie są uznane za nielegalne i niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii – posiadanie, produkcja, handel i przemyt są przestępstwami. Grozi za nie kara pozbawienia wolności. W Polsce obowiązują również kary za posiadanie i stosowanie leków psychotropowych bez recepty. Jeśli nie posiadamy zaleceń od lekarza stosowanie tzw. psychotropów może skutkować odpowiedzialnością karną.

Kary za handel narkotykami

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadanie, produkcja, handel i przemyt narkotyków to przestępstwa. Grozi za nie kara pozbawienia wolności. Odpowiednie organy i służby ścigania prowadzą intensywne działania w celu zwalczania i przeciwdziałania narkomanii.
Handel narkotykami w Polsce zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Za handel na dużą skalę lub w zorganizowanej grupie przestępczej pozbawienie wolności może być nawet dożywotnie. Wysokość kary uzależniona jest od rodzaju narkotyku, ilości, okoliczności i celu handlu. Ponadto, jeśli handel narkotykami prowadzony jest przez osobę będącą członkiem grupy przestępczej lub jeśli zdarza się, że handel prowadzony jest wobec osoby małoletniej – kara może być zaostrzona. Możliwe są również kary grzywny, pozbawienia praw publicznych i pozbawienia praw wykonywania określonych zawodów.
Warto zaznaczyć, że przepisy te dotyczą nie tylko samego handlu narkotykami, ale również posiadania, produkcji, przemycania i udzielania pomocy w popełnieniu tego przestępstwa.

Jeśli szukasz adwokata od spraw karnych, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Zawieszenie wykonania kary

Zawieszenie wykonania kary to decyzja Sądu o odroczeniu wykonania wyroku skazującego na okres próby. Oznacza to, że skazany nie zostanie wysłany do więzienia. Będzie musiał za to przestrzegać określonych warunków przez ustalony czas. Np. od 1 do 5 lat. Warunki te są uzależnione od rodzaju popełnionego przestępstwa i okoliczności jego popełnienia. Mogą to być np.:

 • Obowiązek odbycia terapii narkotykowej,
 • Zakaz spożywania alkoholu,
 • Zakaz spożywania narkotyków,
 • Obowiązek wykonywania pracy.

Jeśli skazany nie złamie warunków zawieszenia kary w okresie próby to kara zostanie uchylona. To oznacza, że nie będzie on musiał odbyć kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Jeśli jednak złamie warunki zawieszenia kary to Sąd może cofnąć decyzję o zawieszeniu kary. Wówczas skazany odbędzie karę pozbawienia wolności w więzieniu.

 

Czy za handel narkotykami można uniknąć kary więzienia?

Nawet jeśli Sąd zdecydował, o pozbawieniu wolności oskarżonego o handel narkotykami – uniknięcie kary więzienia jest możliwe. Można skorzystać z tzw. zawiasów. Jest to możliwe w przypadku, gdy przestępstwo handlu narkotykami miało małą szkodliwość społeczną, a postawa sprawcy i jego zachowanie za tym przemawiają. Zawiasy za handel narkotykami dotyczą wyłącznie kar pozbawienia wolności, które nie przekraczają jednego roku. Jeżeli w trakcie okresu próby oraz po 6 miesiącach od jego zakończenia skazany nie popełni nowego przestępstwa, nastąpi zatarcie skazania.

Kara więzienia

Sąd może uznać, że w konkretnej sytuacji sprzedaż narkotyków była tzw. wypadkiem mniejszej wagi. Oznacza to, że nie zawsze za handel narkotykami oskarżonemu zagraża obligatoryjnie zakład karny. W tej sytuacji Sąd może zasądzić:

 • Grzywnę,
 • Karę ograniczenia wolności,
 • Karę pozbawienia wolności do lat 2.

Aby przestępstwo handlu narkotykami zostało uznane, za wypadek mniejszej wagi Sąd weźmie pod uwagę:

 • Ilość sprzedanego narkotyku,
 • Rodzaj sprzedanego narkotyku,
 • Ilość ‘’kupujących’’,
 • Okres w jakim sprzedawano narkotyki.

Jeśli na podstawie tych kwestii Sąd uzna, że stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny, zakwalifikuje przestępstwo jako wypadek mniejszej wagi. Wówczas wymierzy oskarżonemu obniżony wymiar kary.

Umorzenie postępowania

Umorzenie sprawy może nastąpić na różnych etapach postępowania karnego. Na przykład, prokurator może umorzyć sprawę na etapie dochodzenia, jeśli stwierdzi, że nie ma wystarczających dowodów na wniesienie oskarżenia. Sąd może również umorzyć sprawę na etapie postępowania sądowego, jeśli nie zostaną udowodnione zarzuty wobec oskarżonego. Przyczyny umorzenia sprawy dotyczącej handlu narkotykami w Polsce mogą być różnorodne i muszą być oparte na obowiązujących przepisach prawa oraz ocenie faktów i dowodów w konkretnej sprawie. Przykładowe przyczyny umorzenia mogą obejmować niewystarczające dowody na udowodnienie winy podejrzanego, przedawnienie sprawy, błędy proceduralne lub brak podstaw do oskarżenia. Jest istotne, aby pamiętać, że decyzje dotyczące umorzenia sprawy są indywidualne i oparte na ocenie władz ścigania i sądów, oraz mogą być zaskarżone w ramach procedur prawnych w Polsce, jeśli istnieją podstawy do tego. W takiej sytuacji, zawsze zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem, który może udzielić odpowiedniej porady prawnej w konkretnym przypadku.

Jak się bronić w sprawach o handel narkotykami?

Najlepszym sposobem na obronę jest skontaktowanie się z adwokatem specjalizującym się w tego rodzaju sprawach. Prawnik może pomóc w wyjaśnieniu prawnych aspektów postępowania, przygotowaniu obrony, przedstawieniu okoliczności łagodzących lub przedstawić wątpliwości dotyczące dowodów przedstawionych przez oskarżyciela – podkreśla adwokat Rafał Szulta

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej i jest aktualny w dacie jego publikacji.

Masz jeszcze inne pytania odnośnie przestępstw narkotykowych? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.