Ile kosztuje rozwód w 2023 roku

Ile kosztuje rozwód w 2023 roku?

Cena sprawy rozwodowej to kwestia bardzo indywidualna. Koszt rozwodu uzależniony jest od wielu czynników. Na cenę rozwodu składa się stopień skomplikowania sprawy, stanowiska stron, ilość zgłaszanych w toku sprawy dowodów, koszty ewentualnej mediacji czy opinii biegłych rzutujące na ostateczny zakres i nakład pracy adwokata na wyjaśnienie i zakończenie sprawy.

Jaka jest cena rozwodu?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • ile kosztuje rozwód?
 • ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?
 • ile kosztuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Kto płaci za sprawę rozwodową?

Co do zasady koszty sprawy rozwodowej poniesie ta strona, która przegra. Ta decyzja zależy jednak od treści wyroku i zapada na samym końcu sprawy.
Na samym początku koszt w wysokości 600 zł za złożenie dokumentów rozwodowych ponosi strona powodowa, czyli ta która wnosi do sądu pozew rozwodowy.

Pozostałe koszty rozwodu byli małżonkowie ponoszę po połowie. Każdy zapłaci koszty, które poniósł ze swoim udziale w sprawie. Koszty adwokata w sprawie rozwodowej każdy ponosi w swoim zakresie.

Ile kosztuje rozwód?

Rozwód bez orzekania o winie

Koszty sprawy rozwodowej można podzielić na dwie części. Pierwsza to koszty sądowe, a druga to koszt profesjonalnego pełnomocnika- adwokata.

 • Opłata sądowa 600 zł,
 • Opłata od pełnomocnictwa adwokata 17 zł,
 • Jeśli małżonkowie żądają podziału majątku i nie są zgodni co do podziału, dodatkowa opłata 1000 zł,
 • Jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, dodatkowa opłata wynosi 300 zł,
 • Ewentualne koszty mediacji około 100 zł / godz.,
 • Opinia zespołu specjalistów sądowych około 500 zł,
 • Wywiad środowiskowy około 100 zł,
 • Skrócony odpis aktu małżeństwa 22 zł,
 • Koszty adwokata, które są ustalane indywidualnie.

Chcesz poznać koszty adwokackie w twojej sprawie rozwodowej? Skontaktuj się z nami klikając tutaj.

Rozwód z orzekaniem o winie – cena

Jeśli jeden z byłych małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa (rozwód z orzekaniem winy), koszty rozwodu wyglądają inaczej niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Na wniosek małżonka niewinnego, ten z którego winy małżeństwo rozpadło się będzie musiał zapłacić wszelkie koszty sprawy rozwodowej. Winny małżonek może ponieść nawet koszty związane z opłatą adwokata małżonka niewinnego. W przypadku sprawy rozwodowej bez orzekania o winie nie ma takiej możliwości. Gdy nie ma winy rozpadu małżeństwa u żadnego z małżonków, każdy ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej?

Koszt adwokata to sprawa bardzo indywidualna. Cena adwokata w sprawie rozwodowej zależy od wielu czynników.

W szczególności cena adwokata zależy od tego, czy sprawa rozwodowa jest rozstrzygana wraz z:

 • ustaleniem winy,
 • podziałem majątku,
 • alimentami na dzieci,
 • alimentami na małżonka,
 • kontaktami z dziećmi.

Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności adwokat przeprowadza analizę sprawy. Następnie ocenia jakie czynności będą niezbędne w sprawie rozwodowej. Sprawy o rozwód często są sprawami skomplikowanymi, dlatego niezbędna jest analiza, a każda sprawa traktowana jest indywidualnie. Między innymi dlatego trudno jest wskazać konkretną cenę adwokata w sprawie rozwodowej. Na podstawie powyższej analizy adwokat oceniając nakład swojej pracy, stopień skomplikowania zaproponuje swoje wynagrodzenie za przeprowadzenie danej sprawy.

Masz jeszcze inne pytania odnośnie rozwodu? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.