Jak się rozwieść Poradnik krok po kroku

Jak się rozwieść? Poradnik krok po kroku

Rozwód jest jedynym rozwiązaniem prawnym mogącym doprowadzić do zakończenia związek małżeński. Rozwód jest orzekany wyrokiem właściwego sądu okręgowego na żądanie obojga małżonków lub jednego z małżonków i po przeprowadzeniu procesu. Przez pojęcie rozwodu należy rozumieć rozwiązanie istniejącego związku małżeńskiego. Jednak w drodze porozumienia małżeńskiego można wypracować wspólne stanowisko małżonków w sprawie rozwodowej w drodze mediacji sądowej.

Od czego zacząć sprawę rozwodową?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Jak wygląda pozew rozwodowy
 • Jakie są rodzaje rozwodów
 • Jak złożyć pozew o rozwód
 • Ile trwa sprawa rozwodowa?
 • Co to jest mediacja sądowa?

Jak się rozwieść? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Procedury w sprawach rozwodowych co do zasady wyglądają podobnie. Jednak każda sprawa o rozwód jest indywidualna. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie rozważyć skorzystanie z porady adwokata, który praktykuje w obrębie spraw rozwodowych. Przykłady takich spraw o których możemy przeczytać na forach internetowych lub te, które spotkały znajomych lub rodzinę nie będą takie same jak nasza sprawa. Dlatego przede wszystkim nie należy kierować się takimi sugestiami. Sprawy o rozwód są mają bowiem charakter bardzo indywidualny, w szczególności, gdy małżonkowie posiadają wspólny majątek lub wspólne małoletnie jeszcze dzieci.

Jeśli szukasz adwokata od spraw rozwodowych, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Pozew o rozwód-rodzaje

Wśród rozwodów możemy wyróżnić dwa główne typy:

 • rozwód z orzeczeniem o winie, małżeństwo kończy się z wyłącznej winy jednego lub obojga małżonków. W tym przypadku możliwe jest zasądzenie alimentów od małżonka winnego rozpadu małżeństwa,
 • rozwód bez orzekania o winie, to rozwód tzw. za porozumieniem stron, w tym przypadku małżonkowie zrzekają się wszelkich roszczeń alimentacyjnych ale tylko względem siebie (a nie małoletnich jeszcze dzieci).

Jak wygląda pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód powinien być pismem sporządzonym profesjonalnie. Dlatego nie istnieje uniwersalny wzór pozwu rozwodowego. Aby wygrać sprawę rozwodową pozew musi być sporządzony w oparciu o aktualną sytuację faktyczną i prawną. Pismo musi być dopasowane do potrzeb klienta. Dlatego tak ważne jest, aby skorzystać z porady profesjonalnego pełnomocnika, który posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw o rozwód. Adwokat w sprawach rozwodowych w oparciu o analizę dokumentów opracuje również indywidualną strategię procesową.

W pozwie rozwodowym należy wskazać w szczególności:

 • Imię i nazwisko, adres i numer PESEL powoda (małżonka, który składa pozew rozwodowy),
 • Imię i nazwisko oraz adres pozwanego (małżonka, przeciwko któremu składa się pozew rozwodowy),
 • Rodzaj rozwodu, o który się wnosi: bez orzekania o winie, z winy jednego małżonków czy z winy obu małżonków,
 • W przypadku posiadania dzieci: jak ma być rozstrzygnięta władza rodzicielska, jakiej wysokości alimentów domaga się powód, propozycję kontaktów z dziećmi rodzica, który już z dziećmi nie zamieszkuje,
 • Informację czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu (przed złożeniem pozwu rozwodowego – najczęściej będzie to dotyczyło terapii małżeńskiej),
 • Uzasadnienie, w którym wskazać należy najważniejsze przyczyny rozpadu małżeństwa, dowody w postaci świadków, okoliczności, zdjęć, smsów czy innych dokumentów, które potwierdzają argumenty do rozwodu zawarte w treści pozwu).

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać rozwód?

Dokumenty rozwodowe to nic innego jak pozew o rozwód, ze wszystkimi dowodami, które załączamy składając go do sądu.

Do właściwego sądu okręgowego w sprawie o rozwód składa się:

 • 2 egzemplarze pozwu o rozwód,
 • 2 egzemplarze potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej od pozwu,
 • 2 egzemplarze odpisu skróconego aktu małżeństwa,
 • 2 egzemplarze odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci,
 • 2 egzemplarze każdego dowodu, który został wymieniony w pozwie.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew należy złożyć w biurze podawczym właściwego Sądu Okręgowego lub przesłać listem poleconym na właściwy adres budynku Sądu Okręgowego

Masz jeszcze inne pytania odnośnie rozwodu? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.