sąd uzna

Jak sporządzić akt oskarżenia?

Akt oskarżenia to bardzo ważny dokument. Zawiera dokładne informacje na temat zarzucanego czynu oraz fakty, które uzasadniają zawartą w nim tezę. W większości wypadków akt oskarżenia wnosi prokurator lub odpowiednio przygotowany adwokat, który działa w naszym imieniu.

Wnosząc ten bardzo istotny dokument do sądu, musisz pamiętać, aby zawrzeć w nim wszystkie potrzebne informacje, w innym wypadku będzie nieważny.

Co powinien zawierać akt oskarżenia?

Sporządzanie aktu oskarżenia wymaga umieszczenia w nim wszystkich potrzebnych informacji. W innym wypadku sąd uzna dostarczony przez nas dokument za nieważny. Prawidłowo sporządzony akt oskarżenia zawiera:

  • Imię i nazwisko osoby, którą oskarżamy, lub nazwa firmy, jeżeli akt nie dotyczy osoby prywatnej;
  • Adres zamieszkania, zawód, oraz inne istotne informacje o osobie, którą oskarżamy;
  • Środki zapobiegawcze, które są stosowane względem oskarżonego (jeżeli takowe są);
  • Uzasadnienie wniesionego aktu oskarżenia, oraz zawarcie informacji, jaki paragraf naruszyła osoba, którą oskarżamy.

Kto może wnieść akt oskarżenia?

Akt oskarżenia może wnieść adwokat lub prokurator, ale także osoba prywatna. Najlepiej jest skorzystać z usług kompetentnego adwokata, który wniesie go w naszym imieniu. Unikniemy w ten sposób pomyłki, która może w najgorszym wypadku skończyć się unieważnieniem wnoszonego dokumentu. Jeżeli jednak zdecydujemy się na samodzielne sporządzenie aktu, bardzo ważne jest, aby wszystkie zawarte w nim dane były prawidłowe, i dokładnie przez nas sprawdzone. Jeżeli nie korzystamy z usług adwokata, bardzo dobrze jest przynajmniej skorzystać z porady prawnej, na której będziemy mogli skonsultować sporządzony przez nas akt.