Kara za jazdę po alkoholu - jak jej uniknąć

Kara za jazdę po alkoholu – jak jej uniknąć

Każdego roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków drogowych, które są spowodowane przez osoby prowadzące pojazdy po spożyciu alkoholu. Nie tylko narażają one swoje życie, ale także życie innych użytkowników drogi. Dlatego też jazda po alkoholu jest surowo karana przez polskie prawo. 

W tym artykule omówimy, jak uniknąć kary za jazdę po alkoholu.

Skutki jazdy po alkoholu

Jazda po alkoholu jest jednym z najczęstszych przestępstw drogowych, za które grozi surowa kara. Osoby, które zostaną zatrzymane przez policję, a u których zostanie stwierdzone przekroczenie dozwolonej ilości alkoholu we krwi, będą musiały ponieść konsekwencje swojego postępowania. 

Skutki te są bardzo poważne. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu jest przestępstwem i może skutkować m.in.:

 Ponadto, w przypadku wypadku drogowego, w którym kierowca prowadzący pojazd był pod wpływem alkoholu, grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Jak uniknąć kary?

Najlepszym sposobem na uniknięcie kary za jazdę po alkoholu jest nie piciu alkoholu przed prowadzeniem pojazdu. Oczywiście, jeśli pijesz, zawsze istnieje ryzyko, że przekroczysz dozwoloną ilość alkoholu we krwi. Dlatego też najlepiej unikać alkoholu przed prowadzeniem pojazdu. Najlepszym sposobem na uniknięcie kary za jazdę po alkoholu jest niepodejmowanie ryzyka i nie kierowanie pojazdu po spożyciu alkoholu. Warto również pamiętać, że istnieje możliwość skorzystania z usług kierowców zastępczych lub transportu publicznego, aby uniknąć prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. 

Pomoc adwokata w przypadku jazdy po alkoholu

W przypadku zatrzymania przez policję za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Adwokat może pomóc w przygotowaniu obrony przed sądem oraz przedstawić okoliczności, które mogą wpłynąć na złagodzenie kary.

Warunkowe umorzenie postępowania

Warunkowe umorzenie postępowania polega na tym, że Sąd nie wymierza kary sprawcy, a ten zostaje poddany próbie. Jeśli przez określony czas sprawca zachowuje się wzorowo, nie zostanie ukarany za popełnione przestępstwo, na przykład jazdę po alkoholu. Okres próby trwać może od roku do trzech lat. 

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, Sąd może również zmniejszyć zakaz prowadzenia pojazdów oraz zasądzić niższe świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. 

Aby uzyskać warunkowe umorzenie postępowania, należy spełnić następujące kryteria: 

  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, 
  • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, 
  • sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne. 

Sąd weźmie także pod uwagę postawę sprawcy w związku z popełnionym przestępstwem oraz jego sytuację życiową. 

Ponadto, Sąd musi uznać, że sprawca, mimo umorzenia postępowania, będzie przestrzegał prawa. 

Warunkowe umorzenie postępowania dotyczy różnych przestępstw, w tym także jazdy pod wpływem alkoholu. 

 Warto jednak pamiętać, że nie każdemu przysługuje warunkowe umorzenie postępowania. Sąd odrzuci wniosek, jeśli przestępstwo jest zagrożone karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności lub jeśli sprawca popełnił pod wpływem alkoholu przestępstwo umyślne po raz kolejny lub spowodował wypadek (kara do 12 lat więzienia).

Przedstawione informacje mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. W przypadku konkretnych sytuacji związanych ze sprawami karnymi, zawsze zaleca się skonsultowanie się z doświadczonym adwokatem specjalizującym się w prawie karnym.

Jeśli szukasz adwokata od spraw karnych, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.