Minimalne alimenty na dziecko w 2023 roku

Minimalne alimenty na dziecko w 2023 roku

Czym są alimenty na dziecko i jak wyglądają w 2023 roku? Alimenty to nic innego jak obowiązek. Świadczenie alimentacyjne rodzice lub rodzic dziecka są zobowiązani wypłacać na podstawie wyroku lub orzeczenia sądowego albo porozumienia. Obowiązek alimentacyjny wg definicji zawartej w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym to obowiązek dostarczania środków na utrzymanie. Mowa tu o środkach finansowych i materialnych. W miarę potrzeby również należy dostarczać środki wychowania. Alimenty obciążają krewnych dziecka w linii prostej czyli rodziców i rodzeństwo. Rodzice lub rodzic, który został zobowiązany do płacenia alimentów wpłaca je wobec dziecka, które nie może utrzymać się samodzielnie.

Jeśli szukasz rzetelnego adwokata od prowadzącego sprawy o alimenty, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Jaka jest wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość alimentów na dziecko to kwestia indywidualna. Na wysokość alimentów mają wpływ różne czynniki. To na ich podstawie określa się ile rodzic powinien łożyć na dziecko. Składają się na to między innymi usprawiedliwione potrzeby dziecka takie jak:

 • mieszkanie,
 • wyżywienie,
 • ubrania,
 • higiena,
 • leki,
 • koszty związane z nauką w szkole,
 • zajęcia dodatkowe,
 • wyjazdy wakacyjne,
 • przynależność do klubu sportowego,
 • uczęszczanie do szkoły muzycznej,
 • rozrywka: kino, teatr, książki, gry, sprzęt sportowy,
 • wizyty u lekarza specjalisty,
 • rehabilitacja.

Praca a wysokość alimentów

Jaki wpływ mają zarobki rodzica na wysokość alimentów na dziecko? Podstawą ustalenia wysokości alimentów są dwie przesłanki. Pierwsza z nich to usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka. Druga z nich to możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego rodzica. Stan obu tych przesłanek wpływa na wysokość zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Co z tego właściwie wynika? Sąd przy orzekaniu wysokości alimentów nie opiera się tylko i wyłącznie na zarobkach rodzica. Wynagrodzenie ma tylko pośredni wpływ przy ustaleniu wysokości alimentów na dziecko. Pod uwagę bierze się również możliwości zarobkowe. W związku z tym wysokość alimentów nie będzie opierała się tylko na wysokości uzyskiwanego aktualnie dochodu. Poprzez możliwości zarobkowe należy rozumieć zarobki, które rodzic mógłby otrzymywać gdyby dołożył należytej staranności. To również sytuacja, w której rodzic przestrzega zasad prawidłowego gospodarowania swoimi dochodami w stosunku do swoich sił i potrzeb. Zatem sąd weźmie pod uwagę aktualną sytuację zawodową i zarobkową rodzica, który ma być zobowiązany do płacenia alimentów. Tym samym weźmie pod uwagę również wykształcenie rodzica w stosunku do aktualnej pracy. Jeśli rodzic wykaże wysokie kwalifikacje zawodowe i tym samym stosunkowo niskie zarobki Sąd weźmie pod uwagę możliwości zarobkowe. W konsekwencji należy mieć na uwadze, że alimenty nie są ustalane tylko na podstawie aktualnie otrzymywanego dochodu rodzica.

Sprawy z zakresu alimentów często są sprawami skomplikowanymi. Wynika to z faktu, że każda ze spraw jest bardzo indywidualna. Wymaga to kompleksowej analizy aktualnej sytuacji życiowej rodzica i dziecka. Dodatkowo szczegółowo należy dokonać analizy dokumentów, od których będzie zależała wysokość alimentów.

Przy alimentach adwokat zajmie się kompleksowo sprawą na każdym jej etapie. Przygotuje pozew i będzie reprezentował rodzica przed sądem – komentuje adw. Grażyna Jędras-Szulta.

Co nie wpływa na wysokość alimentów?

Na wysokość alimentów nie mają wpływu:

 • świadczenia wychowawcze,
 • zasiłek rodzinny,
 • dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenia pielęgnacyjne,
 • zapomoga wypłacana przez gminy,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Alimenty a 500+

Świadczenie 500+ jest świadczeniem wychowawczym. Jego celem jest pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Zatem zgodnie z regulacjami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz ustawą wprowadzającą to świadczenie – 500+ nie ma wpływu na wysokość alimentów.

Masz jeszcze inne, dodatkowe pytania odnośnie alimentów? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.