Odmowa przyjęcia mandatu - i co dalej?

Odmowa przyjęcia mandatu – i co dalej?

Odmowa przyjęcia mandatu za wykroczenie drogowe jest prawem każdego kierowcy. Często zdarza się, że osoba ukarana mandatem nie zgadza się z karą i odmawia jego przyjęcia. Co w takiej sytuacji może zrobić kierowca? Czy odmowa przyjęcia mandatu jest zawsze opłacalna? W tym artykule omówimy, co może się stać po odmowie przyjęcia mandatu i jakie konsekwencje mogą wyniknąć z tego wyboru. 

Czy można odmówić przyjęcia mandatu za wykroczenie drogowe?

Zgodnie z przepisami prawa, kierowca ma prawo odmówić przyjęcia mandatu za wykroczenie drogowe. Jednakże, odmowa ta musi być poparta odpowiednim uzasadnieniem. Zazwyczaj kierowcy odmawiają przyjęcia mandatu z powodu niezgody z karą lub z braku funduszy na pokrycie kosztów mandatu. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, policjant ma prawo skierować sprawę do sądu, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu w tej sprawie.

Konsekwencje odmowy przyjęcia mandatu za wykroczenie drogowe

Odmowa przyjęcia mandatu za wykroczenie drogowe może skutkować zaostrzeniem kary. Kierowca może otrzymać wezwanie do stawienia się przed sądem, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i utrudnieniami. Ponadto, w przypadku odmowy przyjęcia mandatu, policja może zdecydować o skierowaniu wniosku o ukaranie kierowcy do sądu, co może skutkować nałożeniem większej kary. 

Jakie kroki powinien podjąć kierowca po odmowie przyjęcia mandatu?

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu za wykroczenie drogowe, kierowca powinien zachować spokój.Należy pamiętać, że każde działanie kierowcy może zostać zapisane przez policję i wykorzystane w postępowaniu sądowym. W takiej sytuacji, warto skonsultować się z adwokatem, który pomoże w określeniu dalszych kroków oraz w reprezentowaniu kierowcy przed sądem. 

Wniosek o ukaranie do sądu

Odmowa przyjęcia mandatu za wykroczenie drogowe może wydawać się korzystnym rozwiązaniem, ale w rzeczywistości może skutkować nałożeniem większej kary oraz dodatkowymi kosztami. Dlatego warto przemyśleć swoje decyzje i w razie wątpliwości skonsultować się z adwokatem, który pomoże w określeniu najlepszej strategii obrony.

Jeśli osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia odmawia przyjęcia mandatu, konieczne jest sporządzenie wniosku do sądu o ukaranie. Choć w praktyce sprowadza się to do wypełnienia odpowiednich formularzy, proces ten angażuje na dłużej jedną lub kilka osób.

Następnie najprawdopodobniej sąd wyda tzw. wyrok nakazowy (zaoczny), który zasadniczo odzwierciedla stanowisko policjanta, pojawiają się trudności. Oskarżony ma pełne prawo sprzeciwić się temu wyrokowi.

W normalnym postępowaniu sądowym funkcjonariusz musi stawić się na rozprawie, pamiętać okoliczności zdarzenia oraz odpowiadać na pytania ze strony sądu, obwinionego lub jego obrońcy. Musi się odpowiednio przygotować lub ryzykować, że sąd uniewinni podejrzanego. Najważniejsze jest to, że oskarżyciel musi mieć bezwzględną rację.

Jeśli odmawiasz przyjęcia mandatu za wykroczenie drogowe i sprawa trafi do sądu, warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata. Adwokat może pomóc w analizie dowodów, przygotowaniu odpowiedzi na zarzuty oraz reprezentacji przed sądem. Ponadto, adwokat ma doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, co może przyspieszyć proces i zwiększyć szanse na korzystny wynik – dodaje adwokat Rafał Szulta

Przedstawione informacje mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. 

Masz jeszcze inne pytania odnośnie prawa karnego? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.