Odzyskiwanie prawa jazdy po zatrzymaniu za jazdę pod wpływem

Odzyskiwanie prawa jazdy po zatrzymaniu za jazdę pod wpływem

Jazda pod wpływem alkoholu jest poważnym wykroczeniem, które może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy na długi okres czasu. W zależności od stopnia wykroczenia, procedura odzyskiwania prawa jazdy może się różnić. 

Jeśli zostaliśmy zatrzymani przez policję podczas kontroli drogowej, a podejrzewają oni, że prowadziliśmy pojazd pod wpływem alkoholu, nasze prawo jazdy zostanie zatrzymane, a dalsze postępowanie zależy od klasyfikacji czynu.  Jazda pod wpływem alkoholu to wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń, natomiast jazda w stanie nietrzeźwości to już przestępstwo. Konsekwencje mogą być poważne, a prawo jazdy może zostać odebrane na okres od sześciu miesięcy do trzech lat. 

Różnice w procedurze odzyskiwania prawa jazdy

Procedura odzyskiwania prawa jazdy po zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu może różnić się w zależności od stopnia wykroczenia.

Jazda po alkoholu zwykle jest traktowana jako wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń, a w wyniku takiego czynu prawo jazdy może zostać odebrane na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.

Natomiast jazda w stanie nietrzeźwości, to już przestępstwo, za które można stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż trzy lata.

Gdy kontrola drogowa wykaże, że prowadzimy pojazd pod wpływem alkoholu, nasze prawo jazdy zostanie zatrzymane przez policjanta, a dalsze postępowanie zależy od klasyfikacji czynu. Jeśli odpowiadamy za wykroczenie, nasz dokument trafi do sądu, a jeśli popełniliśmy przestępstwo, to do prokuratury. 

Policjant, który odbiera nam prawo jazdy, wręcza nam także pokwitowanie, ale to nie uprawnia nas do dalszego prowadzenia pojazdu. Jeżeli prowadzimy już po odebraniu nam dokumentu, łamiemy art. 244 kk i tym samym narażamy się na odpowiedzialność karną za jazdę na zakazie prowadzenia pojazdów.

Postępowanie po zatrzymaniu prawa jazdy

Pierwszym krokiem jest poznanie procedury zatrzymania prawa jazdy w takim przypadku. Pamiętaj, że masz prawo do obrony, a istnieje wiele sposobów wykorzystania tego prawa. 

Warunkowe umorzenie postępowania

Jednym z dobrych rozwiązań w takiej sytuacji jest złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Warto jednak pamiętać, że takie umorzenie jest możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej nie byliśmy karani za przestępstwo umyślne, stężenie alkoholu we krwi nie było wysokie, a nasze właściwości i warunki osobiste pozwalają przypuszczać, że będziemy przestrzegać prawa w przyszłości. 

Dobrowolne poddanie się karze

Drugą opcją jest dobrowolne poddanie się karze. W przypadku jazdy po alkoholu (w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego) grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Dobrowolne poddanie się karze pozwala na uzyskanie niższego wymiaru kary.. Należy pamiętać, że postępowanie sądowe za jazdę pod wpływem alkoholu jest krótkie i szybkie, więc warto przygotować się do niego odpowiednio. Można zbierać argumenty o niskiej społecznej szkodliwości naszego czynu, takie jak mało uczęszczana droga, brak wypadku, a jedynie rutynowa kontrola. Dodatkowo, warto dołączyć pozytywną opinię na nasz temat z zakładu pracy lub uczelni.

Zwrot dokumentu

Wniosek o jego odzyskanie można złożyć już dzień po upływie kary. Aby dokonać tego z powodzeniem, konieczne jest dostarczenie stosownego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów lub orzeczenia psychologicznego, jeśli ukarany został obciążony takim obowiązkiem. Wniosek powinien zawierać również wymagane załączniki.

Artykuł nie stanowi porady prawnej i jest aktualny w dacie jego publikacji. 

Masz jeszcze inne pytania odnośnie przestępstw w ruchu drogowym? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.