Opieka nad dzieckiem po rozwodzie a wakacje

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie a wakacje

Rozwód zmienia wiele kwestii w dotychczasowym życiu byłych małżonków i ich małoletnich dzieci. Po rozwodzie należy uregulować kontakty z dziećmi. W wyroku rozwodowym Sąd ustala wszystkie kwestie dotyczące wspólnych dzieci małżonków. Pierwszym krokiem zmierzającym do odpowiedzi na pytanie o wakacjach wspólnych dzieci jest zweryfikowanie treści wyroku rozwodowego. Ponieważ pobyt z dzieckiem za granicą to „istotne prawa dziecka”, zgoda jednego z rodziców jest wymagana. W przypadku braku zgody drugiego rodzica, który posiada władzę rodzicielską zgodę może wyrazić Sąd. O tym dowiesz się z poniższego artykułu.

Wyjazd wakacyjny z dzieckiem a władza rodzicielska

W wyroku rozwodowym Sąd decyduje o władzy rodzicielskiej. Ważną kwestią jest to, czy władza rodzicielska pozostała przy obojgu rodziców. Jeśli władzę rodzicielską faktycznie sprawuje tylko jeden rodzic sytuacja wygląda następująco. Wówczas taki rodzic może podejmować wszystkie decyzje, które bezpośrednio dotyczą dziecka. Jeśli władza rodzicielska została przy obojgu rodziców, sytuacja wygląda nieco inaczej. Wtedy to każdy z rodziców może podejmować takie same decyzje względem dziecka. Oznacza to, że oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na istotne sprawy dotyczące dziecka. Jeśli chodzi o sprawy tzw. życia codziennego każdy rodzic sam może podejmować decyzje.

Jeśli szukasz adwokata od spraw rodzinnych, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Wyjazd z dzieckiem za granicę

Jeśli jeden z rodziców chce zabrać dziecko na zagraniczne wakacje, czy potrzebuje zgody drugiego rodzica? Jeśli władza rodzicielska pozostała przy obu rodzicach, wtedy tak. Jest to sprawa istotna, więc decyzja rodziców musi być wspólna i zgodna. Jeśli natomiast jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej, drugi rodzic nie potrzebuje zgody na wyjazd. Wyjazd dzieci zazwyczaj wymaga zgody rodziców. Jednak w niektórych przypadkach zgoda drugiego rodzica nie jest wymagana. Jeśli:

Kiedy zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka nie jest potrzebna?

  • Sąd pozbawi władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców,
  • Sąd ograniczy władzę rodzicielską drugiego rodzica,
  • Sąd zawiesi władze rodzicielską drugiego rodzica,
  • Drugi z rodziców zostanie pozbawiony uprawnienia do decydowania o zmianie miejsca pobytu dziecka.

Brak porozumienia między rodzicami a wakacje

Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia. W szczególności, jeśli jeden z rodziców nie zgadza się na wakacyjny wyjazd dziecka za granicę. Wówczas należy zwrócić się do sądu rodzinnego o zgodę na wyjazd dziecka za granicę. Za złożenie takiego wniosku trzeba będzie zapłacić 40 zł. Wnioski należy składać w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Sąd opiekuńczy może wówczas wydać decyzję o zgodzie na wyjazd dziecka poza granicę kraju. Zgoda zostanie wydana w zastępstwie zgody rodzica, który odmówił wyjazdu dziecka. Sąd rozstrzygnie sprawę w taki sposób, że upewni się, że wyjazd nie zagraża dobru dziecka i rodziny.

Masz jeszcze inne pytania odnośnie spraw rodzinnych? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.