Opieka naprzemienna po rozwodzie

Opieka naprzemienna po rozwodzie

Rozwód zmienia wiele kwestii w dotychczasowym życiu byłych małżonków i ich małoletnich dzieci. Po rozwodzie należy uregulować kontakty z dziećmi. W wyroku rozwodowym Sąd ustala wszystkie kwestie dotyczące wspólnych dzieci małżonków. Realizacja opieki na dziećmi mimo równego podziału obowiązków wobec małoletnich, nie znosi obowiązku wspierania małoletnich. To zawsze obciąża zarówno mamę jak i tatę. Dopuszcza się możliwość opieki naprzemiennej rodziców nad dzieckiem w sytuacji, gdy obojgu rodzicom zostaje pozostawiona pełna władza rodzicielska. Ważne jest, aby odróżnić pieczę naprzemienną od władzy rodzicielskiej naprzemiennej, polegającej na rozdzieleniu wykonywania władzy rodzicielskiej w czasie i – która nie występuje w polskim prawie rodzinnym,

Czym jest opieka naprzemienna?

Opieka naprzemienna to opieka nad małoletnimi dziećmi przez rodziców w sytuacji, gdy sprawują tę opiekę w równych i powtarzających się okresach. Dziecko zamieszkuje naprzemiennie z jednym i drugim rodzicem. Warunkiem koniecznym jest, że rodzice posiadają pełnię władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka. Orzekając o zakresie władzy rodzicielskiej, Sąd rozważa prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, niemniej naczelną zasadą polskiego prawa rodzinnego jest zawsze dobro dziecka. W orzecznictwie wskazuje się, iż opieka naprzemienna ma miejsce, jeśli dziecko koncentruje swoje sprawy życiowe z obojgiem rodziców, gdy zamieszkuje i u matki i u ojca.

Kiedy jest możliwa opieka naprzemienna?

Aby Sąd ustanowił opiekę naprzemienną nad małoletnimi dziećmi należy spełnić kilka istotnych warunków. Między innymi wymagana jest bezkonfliktowa relacja pomiędzy rodzicami. Dodatkowo niezbędnym stanie się dobra organizacja. W przypadku opieki naprzemiennej oboje rodzice mają prawo do kontaktów z dzieckiem w takim samym stopniu i na takich samych zasadach.

Jeśli szukasz adwokata od spraw rodzinnych, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Warunki do sprawowania opieki naprzemiennej

oboje rodzice muszą sprawować pełnię władzy rodzicielskiej,
dobro dziecka musi stanowić uzasadnienie opieki naprzemiennej
konieczne jest wzajemne współdziałanie rodziców oraz zawarcie przez nich pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

Jak ustanowić opiekę naprzemienną?

Aby sąd orzekł ustanowienie opieki naprzemiennej, konieczne jest zgodne złożenie wniosku do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania. Rodzice muszą być zgodni w każdym aspekcie wychowywania swoich dzieci, inaczej Sąd odmówi sprawowania opieki naprzemiennej. Rodzice muszą wówczas przedstawić rodzicielski plan wychowawczy (z ang. parental agreement). Sąd uwzględni go wydając wyrok. W porozumieniu rodzicielskim, ustalane są dokładne zasady opieki nad dzieckiem, np. regulowane są kontakty rodziców z dzieckiem, podział kosztów utrzymania małoletniego.

 

Masz jeszcze inne pytania odnośnie spraw rodzinnych? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.