Kompleksowe prowadzenie spraw w oparciu o wiedzę ekspercką

Naszą wizytówką jest kompleksowe prowadzenie spraw w oparciu o wiedzę ekspercką. W sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy korzystamy z zasobu wiadomości współpracujących z nami radców prawnych oraz specjalistów i ekspertów w określonych dziedzinach. Dążymy do pełnego rozpoznania sprawy i zgromadzenia kompletnego zestawu narzędzi do realizacji praw i interesów naszych Klientów. Nasi partnerzy wspierają nas swoją biegłą znajomością zagadnień w zakresie wąskich specjalizacji, które reprezentują. Na potrzeby konkretnej sprawy, z uwzględnieniem stopnia jej zawiłości tworzymy zespoły eksperckie, złożone z prawników oraz radców prawnych o określonej specjalizacji, a w razie potrzeby zapraszamy do zespołu również przedstawicieli innych zawodów, z którymi łączy nas rzetelna współpraca. Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw Klientów, a także w imieniu Klientów włączamy się do spraw, będących w toku.

 

Podstawowym priorytetem kancelarii jest zapewnianie usług na możliwie najwyższym poziomie. Dlatego, jeśli tylko istnieją takie przesłanki, nie wahamy się skorzystać z pomocy zewnętrznych podmiotów. Współpracują z nami między innymi: radcy prawni, komornicy, notariusze, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi, maklerzy, brokerzy ubezpieczeniowi, rzeczoznawcy, syndycy, specjaliści prawa kanonicznego, psychoterapeuci, tłumacze przysięgli. W trosce o dobro naszych klientów korzystamy z pomocy jedynie sprawdzonych i uznanych specjalistów z Grudziądza oraz innych miast. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową listą naszych partnerów.

 

Kancelaria Adwokata Kościelnego Maciej Góral „Dignitas”
ul. Pietrusińskiego 4A, 86-300 Grudziądz,
www.kancelaria-dignitas.pl

Bazarnik-Tórz & Partnerzy,
Siedziba Krzeszowice – Rynek 10A, 32-065 Krzeszowice,
Oddział Kraków – ul. Ariańska 18/331-505 Kraków,
www.kancelaria-bt.pl

Kancelaria Radcy Prawnego R.Pr. Paweł Kuciapski,
ul. Norbertańska 9/21, 09-402 Płock,
www.kancelariakuciapski.pl

Kancelaria Kanoniczna Michał Poczmański,
ul. Wiosenna 10/20 05-091 Ząbki,
www.kancelaria-kanoniczna.com

Kancelaria Rachunkowo – Finansowa Małgorzata Błaszkiewicz-Adamka,
ul. Mickiewicza 51-53 , 86-300 Grudziądz,
www.dobrypodatnik.pl

Rzeczoznawca majątkowa Magdalenia Sadowska “Atrium”,
ul. Wybickiego 42, 86-300 Grudziądz,
www.wycena-atrium.pl

Prywatny Gabinet Psychologiczny, Małgorzata Ratajczyk-Góral,
ul. Pietrusińskiego 4A, 86-300 Grudziądz

Specjalista Psychiatra Psychoterapeuta, Jacek Tarczyński,
ul.Kosynierów Gdyńskich 3, Grudziądz,
ul. Sowińskiego 14/1, Bydgoszcz

Kancelaria Notarialna, Dorota Kosmania-Sadowska,
ul. Mickiewicza 26, 86-300 Grudziądz

Tłumacz Przysięgły Języka Anglielskiego, mgr Bogdan Możdżeń
ul. Sikorskiego 18/14, 86-300 Grudziądz

Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego, mgr Danuta Nogal
ul. Warszawska 28, 86-311 Grudziądz

Kooperacja z innymi podmiotami pozwala nam pozyskiwać informacje, która często okazują się kluczowe w pozytywnym dla naszych klientów rozwiązaniu sprawy. Jednym z naszych najbliższych współpracowników jest Kancelaria Prawa Kanonicznego DIGNITAS, dzięki czemu możemy świadczyć profesjonalną pomoc w uzyskaniu tzw. kościelnego rozwodu, czyli stwierdzenia nieważności małżeństwa. Zapraszamy do kontaktu, jeśli są Państwo zainteresowani tego rodzaju procedurą.

Kancelaria Prawa Kanonicznego DIGNITAS

Kancelaria Prawa Kanonicznego DIGNITAS jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się kancelarii w Polsce, specjalizujących się w prowadzeniu procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Jej twórca – Maciej Góral, to kanonista specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a także Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce. Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył również studia na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku prawo. Posiada tytuł licencjata prawa kanonicznego (zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z 1979 roku. Realizując swoją pasję jaką jest prawo kanoniczne, obecnie kontynuuje naukę przygotowując rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich.

Zakres usług Kancelarii Dignitas:

Świadczymy kompleksowe usługi prawne na każdym etapie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa , w kraju i za granicą:

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa

 • konsultacja w zakresie określenia przyczyny nieważności małżeństwa,
 • ustalenie właściwości sądu,
 • sporządzenie skargi powodowej,
 • rekurs przeciwko odrzuceniu skargi powodowej,
 • odpowiedź strony pozwanej na skargę powodową,
 • pomoc we właściwym doborze materiału dowodowego,
 • uwagi strony po publikacji akt sprawy,
 • odpowiedź na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego,
 • sporządzenie apelacji do trybunału wyższej instancji,
 • sporządzenie skargi o nieważność wyroku,
 • prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy po dwóch zgodnych wyrokach,
 • prośba o zdjęcie klauzuli zabraniającej zawarcia nowego małżeństwa,
 • pomoc w sporządzaniu wszelkich innych pism procesowych.

Działania apelacyjne

 • Analiza dostępnego materiału z pierwszej instancji,
 • Sporządzenie apelacji,
 • Pomoc w doborze nowych środków dowodowych.