Podział majątku z niepracującą żoną

Podział majątku z niepracującą żoną

Po sprawie rozwodowej do rozstrzygnięcia pozostają kwestie wspólnego majątku. Majątek wspólny małżonków należy podzielić. Co do zasady majątek wspólny dzieli się po połowie. Czy niepracująca żona ma mniejsze udziały w podziale majątku? Z tego artykułu dowiesz się jak wygląda podział majątku z niepracującą żoną. Artykuł dotyczy sytuacji w której małżonkowie nie zawarli tzw. intercyzy czyli umowy majątkowej małżeńskiej.

Praca zarobkowa a podział majątku

Sąd przy podziale majątku wspólnego małżonków nie bierze pod uwagę jedynie kwestii zatrudnienia małżonków. Zgodnie z aktualnymi przepisami małżonkowie mają równe udziały we wspólnym majątków. Każde z małżonków może żądać we wniosku o podział majątku wspólnego ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Wówczas uwzględnia się przyczyny powstania majątku wspólnego i nakłady każdego z małżonków. Nakładami nie są tylko i wyłącznie finanse otrzymywane jako wynagrodzenie za pracę. Praca we wspólnym domu taka jak sprzątanie, gotowanie i wychowanie dzieci również jest oceniania w podziale majątku. Jeśli żona niepracująca zajmowała się domem i dziećmi nie istnieją przesłanki, aby otrzymała nierówny podział majątku wspólnego. W sytuacji gdy żona nie pracuje, a uporczywie doprowadza do trwonienia majątku wspólnego Sąd mógłby orzec mniejszy udział żony we wspólnym majątku. Drugi przypadek to taki, w którym żona nieadekwatnie do posiadanych sił i możliwości przyczyniałaby się do powstawania majątku wspólnego. Taką sytuacja mogłaby zostać określona gdy żona nie pracuje, ale jednocześnie nie zajmuje się domem i dziećmi nie dopełniając przez to obowiązkom małżeńskim.

Niepracująca żona a nierówny podział majątku

Do nierównego podziału majątku nie może dojść ze względu na brak zatrudnienia żony. W praktyce do nierównego podziału majątku wspólnego małżonków dojdzie tylko wtedy, gdy żona w sposób rażący nie przyczyni się do powstania majątku. Sąd przy takim podziale uwzględnia również siły i możliwości zarobkowe małżonka.

Nierówne udziały w podziale majątku wystąpią gdy jeden z małżonków pracuje utrzymując drugiego, a drugi z małżonków:

  • Nie pracując trwoni majątek poprzez uzależnienie od alkoholu,
  • Sprzedaje majątek wbrew woli współmałżonka,
  • Nie pracując trwoni majątek przez zakupoholizm,
  • Nie pracując trwoni majątek poprzez hazard.

Każda sprawa z podziałem majątku w tle jest indywidualna. Warto więc skorzystać z porady prawnej u profesjonalnego pełnomocnika. Wówczas powstaje pewność, że konkretna sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana. Stosowne kroki prawne będą więc podjęte zgodnie z sytuacją faktyczną.

Podział majątku a rozdzielność majątkowa tzw. intercyza

W przypadku spisania przez małżonków intercyzy zwanej w prawie jako umowa majątkowa małżeńska, brak jest możliwości podziału majątku wspólnego. Po spisaniu intercyzy majątek wspólny małżonków nie istnieje. W skutek podpisania intercyzy każdy z małżonków zachowuje swój majątek nabyty przed małżeństwem. Majątek każdego z małżonków nabyty w małżeństwie nadal jest majątkiem indywidualnym każdego z małżonków.

Zapoznałeś się z artykułem, ale mimo tego potrzebujesz indywidualnej konsultacji prawnej? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.