Pozew o alimenty – wzór krok po kroku

Pozew o alimenty – wzór krok po kroku

Według przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka. Ważną kwestią jest fakt, że wskazane dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Sytuacja ta zdarza się jednak niezwykle rzadko. Rodzic, który sprawuje bezpośrednią opiekę na dzieckiem może wystąpić o alimenty na dziecko od drugiego rodzica. Dzieje się tak w sytuacjach gdy rodzice dziecka nie byli małżeństwem lub rozwiedli się. Alimenty pozwalają zabezpieczyć sytuację finansową dziecka w przypadku gdy tylko jeden z rodziców wychowuje i opiekuje się małoletnim.

Pozew o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty rodzic składa w imieniu małoletniego dziecka. Najważniejszą kwestią jest to, aby pismo zawierało wszystkie niezbędne informacje. Prawidłowo napisany pozew o alimenty skróci czas postępowania sądowego. Pozwoli również uzyskać żądaną wysokość alimentów – określoną we wniosku o alimenty.

Pierwszym krokiem zmierzającym do ustalenia alimentów od rodzica, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad dzieckiem jest kontakt z adwokatem. Adwokat, który specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego udzieli porady prawnej. Dodatkowo wskaże w jaki sposób przygotować pozew i jakie załączyć dokumenty. Na pewno przyspieszy to postępowanie. Brak odpowiednich załączników dołączonych do pozwu spowoduje opóźnienie sprawy. Sąd będzie wzywał bowiem do ich uzupełnienia – radzi adwokat Grażyna Jędras-Szulta

Jeśli szukasz adwokata od prawa rodzinnego, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Pozew o alimenty – krok po kroku

Pozew o alimenty to pismo procesowe, które inicjuje postępowanie w sprawie o ustalenie alimentów. Ze względu na fakt, że to pismo rozpoczyna postępowanie sądowe należy zachować w nim elementy konieczne w tego rodzaju pismach.
Elementy, które muszą znaleźć się w pozwie o alimenty:

 • Miejscowość i data,
 • Oznaczenie pisma ‘’Pozew o alimenty’’,
 • Oznaczenie stron tj: imię, nazwisko i numer PESEL pozwanego ; imię nazwisko i numer PESEL dziecka dla którego chcemy otrzymać alimenty (jeśli jest to małoletni to należy wskazać również dane rodzica),
 • Wskazanie WPS czyli wartości przedmiotu sporu ( kwota miesięcznych alimentów x 12 miesięcy ),
 • Wniosek o zasądzenie alimentów oraz ich wysokość,
 • Inne wnioski dowodowe (w zależności od sytuacji),
 • Informację czy strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu,
 • Uzasadnienie,
 • Podpis powoda/powódki,
 • Lista załączników.

Uzasadnienie pozwu o alimenty

W uzasadnieniu pozwu o alimenty należy wskazać :

 • Koszty utrzymania dziecka,
 • Warunki mieszkalne,
 • Aktualną sytuację rodzinną,
 • Dochody ojca, posiadany majątek,
 • Dochody matki, posiadany majątek.

Jak widać po powyższym artykule pozew o alimenty nie jest łatwym pismem procesowym. Nie da się również zastosować szablonu na pozew o alimenty. Ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy, należy rozważyć choćby kwestię porady u profesjonalnego pełnomocnika. Doświadczenie procesowe jest kluczowym elementem w sprawach o alimenty. Tym bardziej, jeśli rodzice nie mają możliwości polubownego rozwiązania sporu.

Masz jeszcze inne pytania odnośnie rozwodu? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.