Pozew rozwodowy – jak napisać

Pozew rozwodowy – jak napisać?

Aby otrzymać rozwód należy złożyć pozew rozwodowy do właściwego Sądu Okręgowego. Właściwy Sąd Okręgowy to ten, w którego okręgu ostatnio zamieszkiwali małżonkowie. Rozwód jest postępowaniem procesowym, dlatego rozpoczęcie sprawy rozwodowej rozpoczyna się złożeniem pozwu o rozwód. W procesie występują zatem strony postępowania czyli powód oraz pozwany.

Pozew o rozwód jest pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu. Pozew rozwodowy powinien spełniać szerokie spektrum wymagań formalnych. Ewentualne błędy w pozwie rozwodowym czy braki formalne mogą prowadzić do zwrotu pozwu i zakończenia sprawy rozwodowej. Warto więc zapoznać się z poniższym artykułem i wiedzieć jak napisać pozew rozwodowy.

Jak przygotować pozew o rozwód?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest pozew rozwodowy?
 • Czym są potocznie zwane “papiery rozwodowe” i co dołączyć do pozwu rozwodowego?
 • Jak napisać pozew o rozwód?
 • Jak wygląda wzór pozwu o rozwód?

Papiery rozwodowe

Papiery rozwodowe to nic innego jak dokumenty rozwodowe. Zwrotu “papiery rozwodowe” używa się potocznie. Składając papiery rozwodowe należy pamiętać o najważniejszych kwestiach. Każdy dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Zarówno pozew o rozwód jak i wszystkie załączniki. Do właściwego Sądu Okręgowego (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w biurze podawczym) składamy:

 • pozew o rozwód,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpisy aktów urodzenia dzieci,
 • wszystkie dowody, dokumenty, załączniki wymienione w pozwie.

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy

W pozwie rozwodowym należy zawrzeć takie kwestie jak:

 • Datę i miejscowość sporządzenia pisma,
 • Oznaczenie Sądu Okręgowego
 • Wskazanie strony powodowej, czyli kto składa pozew wraz z numerem PESEL
 • Wskazanie danych współmałżonka, czyli pozwanego wraz z numerem PESEL
 • Wskazanie żądania, czyli wniosek o rozwód
 • Określenie sposobu rozwiązania związku małżeńskiego z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie
 • Jeśli w małżeństwie pojawiły się wspólne dzieci – wniosek o alimenty
 • Wnioski dowodowe, czyli wszystkie dokumenty, które świadczą, że należy rozwiązać istniejący związek małżeński
 • Uzasadnienie, w którym należy zawrzeć, kiedy zostało zawarte małżeństwo, jak przebiegało i dlaczego się zakończyło
 • Podpis
 • Załączniki, należy wymienić wszystkie dokumenty, które dołącza się do pozwu

Pozew o rozwód – wzór

W Internecie można znaleźć wiele ogólnych wzorów pozwu o rozwód. Jednakże należy mieć na uwadze, czy wzór pozwu o rozwód jest odpowiedni? Jeśli chcesz wygrać sprawę rozwodową nierozsądnym jest korzystanie z darmowych wzorów pozwu o rozwód. Sprawy dotyczące rozwodów są niezwykle indywidualne. Jeśli w grę wchodzą również małoletnie dzieci, a w tym alimenty czy kwestie opieki nad dziećmi po rozwodzie warto rozważyć pomoc adwokata. W szczególności należy wziąć pod uwagę adwokata specjalizującego się w sprawach rozwodowych.

Chcesz poznać koszty adwokackie w twojej sprawie rozwodowej? Skontaktuj się z nami klikając tutaj.