Pokłócona para odwrócona do siebie plecami

Różnice między rozwodem a separacją

Niestety, w dzisiejszych czasach wiele z początku szczęśliwych par małżeńskich decyduje się na rozstanie. W takiej sytuacji niejedna osoba zastanawia się czy lepszym rozwiązaniem będzie rozwód czy separacja. Według prawa polskiego istnieje różnica między separacją a rozwodem.

W pierwszym wypadku związek jest niejako zawieszony, w drugim następuje trwały rozpad małżeństwa. Aby podjąć decyzję, trzeba najpierw wiedzieć, jakie są różnice i podobieństwa między rozwodem i separacją.

Definicja rozwodu i separacji

Separacja następuje na orzeczenie sądu na wniosek jednego lub obojga małżonków. Nie rozwiązuje ona trwale związku małżeńskiego i jest stanem odwracalnym lub może zakończyć się rozwodem. Nie znosi też obowiązku wzajemnego dbania o swoje potrzeby w sytuacji, gdy jest to niezbędne, na przykład jedno z małżonków zachoruje. Uzasadnieniem do separacji jest rozpad pożycia małżeńskiego, ale nie musi być on trwały. Może być to sposób dla małżonków na poradzenie sobie z problemami i przemyślenie zaistniałej sytuacji. Czasowe rozstanie oznacza pomoc w naprawieniu małżeństwa lub pierwszy krok do rozwodu.

Rozwód oznacza wyrok sądu powodujący, że małżeństwo przestaje istnieć. Od tej decyzji nie ma odwrotu i z chwilą rozwodu pomiędzy byłymi małżonkami powstaje również rozdzielność majątkowa.

Czym się różni separacja od rozwodu?

Zacznijmy od początku. Przede wszystkim, pierwsza różnica między separacją a rozwodem polega na tym, że separacji może żądać każdy z małżonków – zarówno ten niewinny, jak i winny rozkładowi pożycia. Jak wspomnieliśmy wcześniej, separacja nie musi być trwała. Można ją znieść i przywrócić małżeństwo, natomiast rozwód oznacza jego koniec. Tak więc o ile po orzeczeniu przez sąd rozwodu małżonkowie są wolni i mogą wstąpić w ponowne związki małżeńskie, o tyle w przypadku separacji jest to niemożliwe. Małżonkowie w separacji w niektórych sytuacjach mają wobec siebie jeszcze wzajemne zobowiązania, w przypadku rozwodu tak nie jest, nie licząc kwestii alimentacyjnych. Rozwód daje też żonie możliwość powrotu do nazwiska panieńskiego przez złożenie odpowiedniego wniosku w USC. W związku z tym, że przy separacji nie trzeba udowadniać, że rozpad małżeństwa jest trwały, łatwiej jest ją uzyskać niż rozwód. Uzyskanie separacji w większości przypadków jest szybsze i tańsze niż rozwodu. W zasadzie można ją uzyskać już po jednej rozprawie sądowej, której koszt to około 100 złotych.

Mediacja małżeńska

Alternatywą dla rozwodu lub separacji są mediacje małżeńskie. Mają one na celu pojednanie rodziny przy udziale osoby trzeciej. Sprawy te są normowane przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego w art. 436:

  • 1. Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone.
  • 2. Przepisy o mediacji stosuje się odpowiednio, z tym, że przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków.
  • 4. Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zasięgnąć porady prawnej u dobrego adwokata. Wskaże on najlepsze wyjście z sytuacji i pomoże w przebiegu sprawy, aby zakończyła się ona po naszej myśli.