kredyt we frankach

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach – coraz więcej orzeczeń na korzyść Klientów

Jeżeli spłacają Państwo kredyt we frankach, mogą Państwo ubiegać się o jego unieważnienie albo odfrankowienie. Zadecydował o tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w 2019 roku rozstrzygnął tę kwestię korzystnie dla polskich kredytobiorców. TSUE uznał, że zarówno umowa o kredyt denominowany, jak i o kredyt indeksowany może zostać unieważniona. W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu, jak można wnosić o unieważnienie umowy kredytowej we frankach oraz jakie są zalety takiego rozwiązania.

Czym jest unieważnienie umowy kredytowej we frankach?

Unieważnienie umowy kredytowej we frankach jest ostatecznym i najkorzystniejszym dla kredytobiorców rozwiązaniem problemu kredytu frankowego. W takiej sytuacji nieruchomość zostanie zwolniona z zabezpieczenia hipotecznego na rzecz banku, a kredytobiorca nie będzie już musiał spłacać kolejnych rat kredytu. Coraz więcej klientów kancelarii adwokackich decyduje się na taką opcję, chociaż jest to niekorzystne dla instytucji finansowych, które próbują za wszelką cenę zniechęcić do takiego postępowania swoich klientów. Unieważnienie umowy kredytowej to oficjalne stwierdzenie, że nie została ona nigdy zawarta. W takim wypadku obie strony są zobligowane do wzajemnego rozliczenia się, a więc do dokonania zwrotu tego, co od siebie otrzymały.

Na czym polega wzajemne rozliczanie się stron w przypadku unieważnienia umowy kredytowej we frankach?

Jeżeli dojdzie do unieważnienia umowy kredytowej, obie strony, a więc zarówno bank, jak i klient, muszą zwrócić sobie to, co od siebie otrzymały. W przypadku banku oznacza to zwrot wszystkich należności, jakie zostały mu przekazane przez kredytobiorcę w trakcie zawierania, a później egzekucji umowy kredytowej. Są to zatem: prowizje od udzielonego kredytu, opłacone raty wraz z odsetkami, składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (jeżeli kredyt był objęty taką polisą) oraz wszelkie inne opłaty kredytowe. Kredytobiorca natomiast jest zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego od banku kapitału.

Jak wybrać dobrego prawnika do sprawy unieważnienia kredytu frankowego?

Chcąc unieważnić umowę kredytową we frankach, mamy na to zaledwie jedną szansę. Od przebiegu sprawy będzie zależało, czy uwolnimy się od uciążliwych rat, a nasza nieruchomość od ciążącej na niej hipoteki, czy też będziemy skazani na spłatę kredytu do końca swojego życia. Z tego powodu nie warto ryzykować współpracą z przypadkową kancelarią adwokacką, a wybrać profesjonalistów, którzy mają w tym zakresie odpowiednie doświadczenie. Nasza kancelaria prawna jest prowadzona przez doświadczonych adwokatów, którzy mają odpowiednią wiedzę, wykształcenie, doświadczenie i uprawnienia umożliwiające prowadzenie tego rodzaju spraw i reprezentowanie swoich klientów w sądzie. Mamy duże doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych, dlatego można nam zaufać i powierzyć sprawę unieważnienia kredytu frankowego. Znalezienie kancelarii, w której pracują profesjonalni pełnomocnicy, jest najważniejsze, ponieważ tylko taka współpraca zagwarantuje kredytobiorcy odpowiednią reprezentację w sądzie. Warto również sprawdzić, czy dana kancelaria ma doświadczenie w prowadzeniu sporów z bankami w związku z zawartymi umowami kredytowymi.