Wniosek o blokadę alkoholową - wzór krok po kroku

Wniosek o blokadę alkoholową – wzór krok po kroku

Blokada alkoholowa w samochodzie to urządzenie, które ma na celu uniemożliwienie prowadzenia pojazdu osobie, która spożyła alkohol. Urządzenie to mierzy poziom alkoholu we wdychanym powietrzu, a następnie blokuje uruchomienie silnika, jeśli wynik przekracza dopuszczalny poziom alkoholu. W ten sposób blokada alkoholowa zapobiega prowadzeniu samochodu przez osoby, które znajdują się pod wpływem alkoholu i nie powinny kierować pojazdami. Blokady alkoholowe w samochodach są stosowane w niektórych krajach, w tym w Polsce jako narzędzie walki z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila. Przekroczenie tej wartości skutkuje wykroczeniem i karą finansową. Natomiast przekroczenie poziomu 0,5 promila stanowi przestępstwo i zagrożone jest karą pozbawienia wolności.

Jeśli szukasz adwokata od spraw karnych, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj. 

Zabrane prawo jazdy, a blokada alkoholowa

Osoba, której zabrano prawo jazdy za przestępstwo związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, może ubiegać się o wyrok zasądzający blokadę alkoholową w samochodzie.

Wniosek o blokadę alkoholową

Wniosek o blokadę alkoholową w samochodzie powinien zawierać: 

  • Dane osobowe wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail (jeśli istnieje). 
  • Dane dotyczące pojazdu, do którego ma zostać zamontowana blokada alkoholowa, w tym marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny.
  • Dokładne uzasadnienie wniosku, w którym wnioskodawca powinien wyjaśnić, dlaczego chce zainstalować blokadę alkoholową, jakie miał wcześniej problemy z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu oraz jakie kroki podjął, aby nie popełniać już takiego przestępstwa.
  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że wnioskodawca jest w stanie trzeźwym prowadzić pojazd oraz że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z blokady alkoholowej. 
  • Inne dokumenty lub informacje, które mogą być istotne dla oceny wniosku przez sąd. Ważne jest, aby wniosek był sporządzony rzetelnie i zawierał wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty. Dzięki temu istnieje większa szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sąd

Adwokat w sprawach o blokadę alkoholową

Warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie blokady alkoholowej w samochodzie, ponieważ może on pomóc w przygotowaniu kompletnego i poprawnie złożonego wniosku oraz reprezentować klienta w trakcie procesu sądowego.

Adwokat może również pomóc w wyborze najlepszego rozwiązania w danej sytuacji i przedstawić różne opcje oraz ich konsekwencje. -dodaje adw. Rafał Szulta

Ponadto, adwokat mający doświadczenie w takich sprawach może przygotować odpowiednią argumentację w Sądzie, co może wpłynąć na decyzję sądu.

Artykuł nie stanowi porady prawnej i jest aktualny w dacie jego publikacji. 

Masz jeszcze inne pytania odnośnie przestępstw w ruchu drogowym? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.