podział majątku

Zasady działu spadku. Co warto wiedzieć?

Śmierć bliskiej osoby to druzgocące przeżycie dla każdego człowieka. W takiej sytuacji formą swego rodzaju pocieszenia, a także sposobem na zarządzenie majątkiem pozostałym po zmarłym, jest spadek – ogół praw, na podstawie których upoważnione do niego osoby stają się posiadaczami zarówno aktywów, jak i długów osoby zmarłej. Zagadnienie to generuje nierzadko wśród spadkobierców liczne problemy – w świetle prawa posiadają oni bowiem jednakowe uprawnienia do przedmiotów wchodzących w skład testamentu. Wówczas konieczna jest pomoc profesjonalnego prawnika albo kancelarii adwokackiej i podział majątku.

Podział majątku na drodze sądowej

Ogromnym ułatwieniem w procesie podziału majątku jest wcześniejsze sporządzenie przez spadkodawcę odpowiedniej umowy regulującej zasady tej skomplikowanej procedury. Takie działanie  możliwe jest wówczas, gdy spadkodawca potrafi sam zdecydować o poszczególnych składnikach swojego majątku i rozdzielić go między spadkobierców, którzy tę decyzję potwierdzić muszą swoim podpisem. W przypadku braku wcześniej sporządzonego testamentu, spadkobiercy o należne aktywa walczyć mogą na drodze sądowej. Na wniosek odpowiednio sporządzonego podania możliwy jest podział spadku po osobie zmarłej w oparciu o kryteria takie jak stan majątkowy, miejsce zamieszkania oraz wzajemne stosunki spadkobierców, a także charakter własności zmarłego.

Warto pamiętać, że sąd posiada prawo do przyznania przedmiotu na korzyść jednej ze stron – wówczas osoba ta obarczona zostaje nakazem spłacenia pozostałych uprawnionych, chyba że jego cena nie przekracza wartości schedy. Podział majątku przebiegać może także na drodze rozdziału fizycznego na przykład wtedy, kiedy przedmiotem sporu jest rzecz jednego gatunku taka jak węgiel, zboże, drewno, lub gdy dotyczy własności typu dom czy działka.

Podział budynku polegać może na wydzieleniu poszczególnych części nieruchomości i odgrodzeniu ich od swojej własności. Takie działanie musi być jednak zgodne z warunkami zabudowy oraz planem zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym sposobem na sprawiedliwe zarządzenie majątkiem spadkodawcy jest sprzedaż przedmiotów i proporcjonalny podział uzyskanej kwoty między uprawnione do spadku strony.