Zdrada a podział majątku

Zdrada a podział majątku

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest zawsze trudną kwestią dla małżonków. Gdy zachodzi jednak taka konieczność ze względu na zdradę męża lub żony wiąże się to z wieloma formalnościami. Po sprawie rozwodowej trzeba jeszcze zająć się podziałem wspólnego majątku. Czy zdrada ma wpływ na podział majątku?

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Zdrada ma znaczny wpływ na wyrok w sprawie rozwodowej. Zdradzony małżonek nie może jednak liczyć na przywileje w sprawie o podział majątku. Orzeczenie o winie nie zostanie uwzględnione w sprawie o podział majątku. Zgodnie z aktualnymi przepisami oboje małżonkowie mają prawo do równego podziału majątku. Z momentem wstąpienia w związek małżeński małżonkowie tworzą majątek wspólny. Wobec tego po rozwodzie każdy z małżonków ma prawo do równego podziału zgromadzonego majątku pomiędzy siebie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o podziale majątku? skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Zdrada a nierówny podział majątku

Każdy z małżonków może żądać nierównego podziału majątku. Takie żądanie trzeba jednak odpowiednio uzasadnić. Nierówny podział majątku polega na ustaleniu stopnia z jakim każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, że aby nierówno podzielić majątek muszą jednocześnie wystąpić dwie przesłanki. Są to ważne powody oraz odmienny stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego. Dopuszczenie się zdrady nie może być jedynym argumentem do nierównego podziału majątku. Sąd w tej sytuacji oceni w jaki sposób małżonkowie wykorzystywali swoje pieniądze. Sąd może ocenić również jaki nakład pracy włożyli w swoje gospodarstwo domowe czy opiekę nad dziećmi. Jeśli jeden z małżonków nie wykonywał pracy zawodowej, jednocześnie nie zajmował się domem i dziećmi, nierozsądnie gospodarował majątkiem i dopuścił się zdrady Sąd może orzec o nierównym podziale majątku. Jednakże Sąd nie orzeknie o nierównym podziale majątku biorąc pod uwagę tylko zdradę jednego z małżonków.

Ważne powody dla nierównych udziałów w podziale majątku

Ważne powody to takie, które są zawinione przez jednego z małżonków. Ich katalog nie jest konkretny. Więc w sprawach o nierówne udziały ważne powody będą indywidualne dla każdej ze spraw. Można jednak wyszczególnić kilka sytuacji, które mogą być podstawą do żądania nierównych udziałów. Są to na przykład :

  • Trwonienie majątku przez jednego z małżonków (np. na niepotrzebne kredyty, hazard),
  • Uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub zakupów,
  • Długotrwała zdrada małżeńska,
  • Brak wykonywania obowiązków domowych przez małżonka, który nie świadczy pracy zawodowej,
  • Długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia przy jednoczesnym braku wykonywania obowiązków domowych czy prawidłowej opieki nad dziećmi.

Jednakże najrozsądniejszym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z adwokatem. Sprawy z nierównym podziałem majątku są nie tylko zawiłe pod względem prawnym, ale zawsze bardzo indywidualne. Dlatego nie da się podać jasnych przykładów. Wobec powyższego każdą ze spraw z podziałem majątku trzeba dokładnie przeanalizować. Dzięki temu można podjąć najbardziej stosowane dalsze kroki prawne.

Masz jeszcze inne pytania odnośnie rozwodu? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.