Co grozi za posiadanie marihuany?

Co grozi za posiadanie marihuany?

Wg statystyk Policji każdego roku około 30 tysięcy osób jest podejrzanych o posiadanie narkotyków. Choć posiadanie marihuany jest zabronione przez polskie prawo nie zawsze oznacza więzienie. Kary za posiadanie tego środka znajdziemy w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani. To jaka kara będzie przewidziana za posiadanie konopi zależy od indywidualnej sytuacji. Kara będzie się różniła w zależności od tego czy posiadamy małe ilości tak zwanego potocznie ,,zioła’’, większe ilości czy znaczne ilości (w celu np. dalszego udzielania czy handlowania).

Posiadanie marihuany

Ustawa przewiduje karę za posiadanie marihuany. Samo posiadanie zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Posiadanie znacznej ilości środków odurzających, substancji psychotropowych (w tym marihuany) zagrożone jest karą pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Posiadanie to ,,władanie substancją związane z jej użyciem lub zamiarem użycia’’. Każdorazowo więc osoba, która ma jakąkolwiek ilość konopi popełnia przestępstwo.

Jeśli szukasz adwokata od spraw karnych, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Kara za posiadanie marihuany

Za posiadanie marihuany grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Jeśli Sąd uzna, że ilość narkotyku była znaczna kara może być wyższa. W takim przypadku może wynosić nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Jednak posiadanie nie zawsze będzie od razu oznaczało karę więzienia. Ustawa przewiduje też łagodniejsze konsekwencje. To jaką sąd wymierzy karę uzależnione jest od wielu czynników. Przy ustalaniu linii obrony należy je dokładnie przeanalizować. Dlatego w sprawach oskarżonych o przestępstwa narkotykowe warto skorzystać z porady doświadczonego w tej materii adwokata.

Umorzenie sprawy

Sąd może umorzyć postępowanie, w którym osoba oskarżona jest o posiadanie marihuany. Umorzyć sprawę można na etapie przed sądowym lub już w trakcie postępowania sądowego.
Aby sąd mógł umorzyć postępowanie najpierw weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności. Wśród takich czynników znajdą się:

  • okoliczności popełnienia przestępstwa,
  • ilość narkotyku,
  • motywacja sprawcy.

Jeśli zaś okoliczności popełnienia przestępstwa wynika że sprawca:

  • posiadał nieznaczną ilość substancji,
  • substancja przeznaczona była na własny użytek,
  • zachowanie oskarżonego nie zagrażało dobru innych ludzi,
  • stopień społecznej szkodliwości był niski,

To szanse na umorzenie postępowania karnego niewątpliwie wzrosną.

Aby ilość substancji (marihuany) mogła być uznana za niewielką, nie powinna przekraczać kilku gramów. Dodatkowo sąd zbada czy zachowanie sprawcy nie zagrażało dobru innych. Przykładowo do ujawnienia narkotyku nie doszło np. podczas imprezy masowej (koncertu, meczu piłkarskiego).

Przypadek mniejszej wagi

Sąd może uznać przestępstwo posiadania narkotyku jako przypadek mniejszej wagi. Aby czyn został tak zakwalifikowany musi wystąpić jednocześnie kilka czynników. Sąd oceni:

  • jaka była szkodliwość społeczna czynu,
  • jaką ilość substancji posiadał sprawca,
  • jaka była jego motywacja.

Jeśli powyższe kwestie rozważone zostaną pozytywnie sprawca będzie mół zostać potraktowany łagodniej.

 

Artykuł nie stanowi porady prawnej i jest aktualny w dacie jego publikacji.

Masz jeszcze inne pytania odnośnie przestępstw narkotykowych? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.