Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Dodatkowo przy ustalaniu ich wysokości Sąd bierze pod uwagę kilka różnych kwestii. Między innymi są to możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica. Każda z wyżej wymienionych rzeczy może w czasie ulec zmianie. Jeśli zmienią się potrzeby dziecka, wówczas można wnioskować o podwyższenie alimentów. Zmianę jednakże trzeba odpowiednio uargumentować. Należy mieć na uwadze, że Sąd nie podwyższy alimentów na dziecko jeśli nie udowodnimy, że zmieniły się okoliczności i jest ku temu realna potrzeba.

Podwyższenie alimentów – kiedy możliwe?

Jak zostało wspomniane już wyżej. Aby podwyższenie alimentów było możliwe muszą wystąpić pewne przesłanki. Aby Sąd zmienił wysokość alimentów trzeba żądanie to odpowiednio uzasadnić. Należy pamiętać, że musi zaistnieć sytuacja w której potrzeby dziecka realnie wzrastają. Taka sytuacja będzie miała miejsce gdy dziecko rozpocznie naukę w szkole, będzie chciało realizować nowe hobby czy wzrosną wydatki związane z dorastaniem. Takimi wydatkami mogą być potrzeby kulturalne takie jak np. wyjście do kina.

Jeśli szukasz adwokata od spraw alimentacyjnych, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

O jaką kwotę można podwyższyć alimenty?

Aktualne przepisy nie wskazują maksymalnej czy minimalnej kwoty o jaką można podwyższyć alimenty. Kwota ta zawsze rozpatrywana jest indywidualnie. Wszystko bowiem zależy od sytuacji w której znajduje się dziecko. Przy ustalaniu kwoty alimentów Sąd weźmie pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka powiązane z możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego do alimentacji rodzica.
Warto w takiej sytuacji skorzystać z porady doświadczonego adwokata, który odpowiednio uzasadni pozew o podwyższenie alimentów.

Pozew o podwyższenie alimentów

Podwyższenie wysokości alimentów należy zainicjować złożeniem w Sądzie odpowiedniego pozwu. Pozew o podwyższenie alimentów składa się do Sądu Rejonowego. Właściwym Sądem będzie Sąd w miejscu zamieszkania osoby zobowiązanej do płacenia alimentów lub w miejscu zamieszkania dziecka. Składając pozew w szczególności należy skupić się na uzasadnieniu. W uzasadnieniu należy podnieść argumenty, które udowodnią wystąpienie istotnych zmian. W ten sposób uzyskanie podwyższenia alimentów będzie możliwe.

Argumenty do podwyższenia alimentów

Aby skutecznie podnieść wysokość alimentów należy nie tylko odpowiednio uzasadnić pozew ale przestawić również dowody. Dokumenty, które należy załączyć do pozwu będą zależały od indywidualnej sytuacji. Przykładowo można wskazać, że mogą nimi być:

  • rachunki imienne lub faktury za żywność i odzież,
  • dokumentacja medyczna i wydatki związane np. z chorobą,
  • zaświadczenie o dochodach rodzica,
  • czesne za dodatkowe zajęcia np. w szkole muzycznej,
  • opłaty za zajęcia dodatkowe np. korepetycje, szkoła językowa,
  • dokumenty przedstawiające koszty za wyjazdy na wakacje, ferie, wycieczki szkolne
  • faktury za czesne przedszkola.

Uzasadniając pozew o podwyższenie alimentów należy pamiętać o zmianie potrzeb dziecka w stosunku do poprzedniej wysokości alimentów. Należy przedstawić te dokumenty, które dotychczas nie były załączane do poprzedniego pozwu o alimenty.

Podwyższenie alimentów a inflacja

Już w październiku 2022 r. inflacja wyniosła 17,9%. W 2023 roku wciąż postępuje. Wzrosły ceny produktów spożywczych, energii elektrycznej, źródeł ciepła u usług. Tym samym zapewnienie potrzeb dziecku jest trudniejsze. Czy w związku z tym inflacja może być impulsem do podwyższenia alimentów? Według kodeksu rodzinnego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia alimentacyjnego. Wobec tego jest to przesłanka do złożenia wniosku.

W przypadku jakichkolwiek pytań skorzystaj z porady prawnej naszej kancelarii, która zajmuje się również sporządzaniem pozwów o podwyższenie alimentów. Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.