Rozwód z orzeczeniem o winie, a opieka nad dziećmi

Rozwód z orzeczeniem o winie, a opieka nad dziećmi

Decyzja o rozwodzie współmałżonków wiąże się z koniecznością uregulowania wielu spraw. Często zdarza się, że małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. Wobec tego zachodzi konieczność uregulowania kontaktów rodziców z dziećmi. Czy rozwód z orzeczeniem o winie ma wpływ na częstotliwość kontaktów? Czy przy wyłącznej winie jednego z małżonków będzie miał on prawo do kontaktów z dziećmi? Czy małżonek, który nie ponosi winy za orzeczenie rozwodu jest traktowany ulgowo? W tym artykule dowiesz się czy orzeczenie o winie wpływa na kontakty z dziećmi po rozwodzie rodziców.

Wina a opieka nad dziećmi

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego ma wpływ na kwestie stricte związane z wyrokiem rozwodowym. Wbrew pozorom nie przekłada się ona na sprawy związane z dziećmi i z kontaktami. Rozkładu pożycia małżeńskiego nie można bowiem uzależniać od kompetencji wychowawczych rodziców. W sprawach dotyczących kontaktów rodziców z dziećmi kluczowe znaczenie mają właściwe kompetencje rodziców. To właśnie te kompetencje uwzględniane są przy ustalaniu sposobu i częstotliwości wykonywania kontaktów. Zatem Sąd w szczególności będzie uwzględniał to jakimi byli współmałżonkowie są rodzicami, a nie jakimi byli małżonkami.

Jeśli szukasz adwokata od spraw rodzinnych, skontaktuj się z naszą kancelarią klikając tutaj.

Wyrok rozwodowy a dzieci

Obligatoryjnym elementem w wyroku rozwodowym jest rozstrzygnięcie przez Sąd nie tylko kwestii związanych z rozkładem pożycia małżeńskiego. Oczywiście Sąd rozwiązuje małżeństwo orzekając rozwód bez winy lub z orzeczeniem o winie jednego z małżonków. Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule Rozwód – z winą czy bez orzekania o winie. W wyroku rozwodowym mogą znaleźć się również następujące kwestie.

Władza rodzicielska

Sąd zadecyduje, który z rodziców będzie wykonywał władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi. Możliwe jest pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Możliwe jest również powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców jednocześnie ograniczenie lub pozbawienie jej drugiego z rodziców.

Kontakty z dziećmi po rozwodzie

Po rozwodzie rodzice dzieci najpewniej zamieszkają osobno. Jeśli nie pozostają w konflikcie mogą wspólnie ustalić kwestie związane z kontaktami. W szczególności z kim dzieci zamieszkają po rozwodzie. Dodatkowo należy szczegółowo ustalić kwestie, kiedy i w jakim zakresie drugi z rodziców będzie miał prawo do kontaktu z dziećmi. Jeśli rodzice nie będą zgodni wszystkie powyższe kwestie ustali Sąd.

Alimenty

Sąd ustali również jak byli małżonkowie będą ponosić koszty utrzymania i wychowania dzieci. Zwykle, rodzic, z którym dzieci nie zamieszkują na stałe zobowiązany będzie do płacenia alimentów. Kwota alimentów jest ustalana indywidualnie i zależy w dużej mierze od sytuacji rodziców i dzieci. Jeśli po ustaleniu alimentów wzrosną potrzeby dziecka można złożyć do Sądu pozew o podwyższenie alimentów.

Masz jeszcze inne pytania odnośnie spraw rodzinnych? Skontaktuj się z adwokatem klikając tutaj.