Rozwód z dziećmi

Rozwód w momencie, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, wygląda inaczej niż gdy dzieci nie ma. W szczególności Sąd Okręgowy kieruje się przede wszystkim dobrem małoletnich. W takiej sytuacji często pojawia się konieczność uregulowania takich kwestii jak alimenty, władza rodzicielska czy kontakty z dziećmi po rozwodzie. Wszystkie te okoliczności mają wpływ na przebieg postępowania w Sądzie oraz jego długość.

Kiedy możliwy?

Rozwód w tle z dziećmi możliwy jest wtedy, gdy wskutek rozwiązania małżeństwa nie ucierpią dzieci. Jeśli stanie się inaczej – wskutek rozwiązania małżeństwa ucierpiałyby dzieci, wtedy Sąd może nie wydać wyroku rozwodowego. W momencie, gdy dzieci małżonków są już dorosłe, nie ma potrzeby regulowania władzy rodzicielskiej.

Rozwód, a małoletnie dzieci

Obu małżonkom podczas trwania związku małżeńskiego przysługuje władza rodzicielska wobec dzieci. Rozwód nie powoduje zmiany w tym zakresie w żadnym stopniu. Wynika z tego, że po rozwodzie trzeba uregulować kwestie związane z zamieszkaniem dzieci oraz kontaktami z drugim rodzicem. Jednakże podczas rozwodu małżonkowie mają prawo żądać ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich drugiego rodzica. Kwestie tą rozstrzyga Sąd, a najczęstszymi przyczynami takiej decyzji jest zagrożenie dla dobra dziecka takie jak np. przemoc. Często również trzeba ustalić kwestie związane z alimentami oraz ich wysokością. O wysokości alimentów decyduje Sąd. Aby uzyskać żądaną wysokość alimentów, należy wykazać, że kwota utrzymania dziecka jest w pełni uzasadniona. Dzieci mają bowiem prawo do równej stopy życiowej w stosunku do swoich rodziców. Ważną kwestią są również wydatki na dziecko. Należy pamiętać, że takich świadczeń jak np. 500+ nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów.

Psychika dziecka

Rozwód nie powinien wpływać na relacje rodziców z dziećmi. Jednakże należy pamiętać, że rozwód zmieni wiele w życiu rodziców a jeszcze więcej w życiu dzieci. Warto przygotować dzieci do takiej sytuacji. Dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy psychologa, aby zmniejszyć negatywne skutki oddziaływania rozwodu na psychikę dziecka.

Badanie w OZSS

OZSS to Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych. Są to biegli sądowi, którzy posiadają specjalizację z zakresu psychologii czy medycyny. Zadaniem OZSS jest sporządzanie opinii w sprawach z zakresu np. prawa rodzinnego. Sąd zleca wydanie opinii OZSS gdy byli małżonkowie nie widzą możliwości polubownego porozumienia. W takich kwestiach jak np. władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka. Biegli OZSS sporządzają wówczas opinię w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zakończenia badania. Ostatecznym elementem każdej opinii są wnioski. Wnioski te opisują relację dziecka z rodzicami w tym więź emocjonalną z każdym z nich. Opinia ta zawiera także kompetencje wychowawcze rodziców. Opinia OZSS jest opinią zawierającą wiele szczegółów od początku życia dziecka.

Z kim zamieszka dziecko po rozwodzie?

Małżonkowie mogą zawrzeć porozumienie, w którym sami zdecydują komu będzie przysługiwała władza rodzicielska po rozwodzie oraz z kim po rozwodzie zamieszka dziecko, jeśli będzie ono zgodne z dobrem dziecka. W przypadku braku porozumienia Sąd rozstrzygnie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Może wyglądać to w następujący sposób:

  • Władzę rodzicielską powierzy obojgu rodzicom,
  • Władzę rodzicielską powierzy jednemu rodzicowi, drugiemu zaś ograniczy władzę rodzicielską,
  • Ograniczy władzę rodzicielską obojgu rodzicom.

 

Chcesz skorzystać z profesjonalnej pomocy w sprawie o rozwód? Skontaktuj się z nami klikając tutaj.